Foto: TT

SO med OS i skolan

Intresset för de olympiska spelen är globalt och stort och de olympiska spelen samlar deltagare från alla världens kontinenter. Det finns många kopplingar att göra mellan OS och de samhällsorienterade ämnena. Här får du flera uppslag.

I geografi ska eleverna ges kunskaper om karta, kännedom om namn, lägen och storleksrelationer samt förutsättning att utveckla kunskaper om befolkningsfrågor och levnadsförhållanden i olika delar av världen. Undervisning i historia ska bland annat ge eleverna förståelse för hur det förflutna har format nutiden och därmed ge oss redskap för att både förstå och förändra vår egen tid. I religion kan man jobba med etiska och moraliska frågor kopplade till exempelvis doping och andra typer av fusk inom idrotten. Den olympiska rörelsen är demokratiskt uppbyggd och OS har utvecklats genom årens lopp och fortsätter att utvecklas.


Förslag till lektion

Här följer exempel på vad man kan arbete med kopplat till SO-ämnena.


 • OS-värdlandet: Ta reda på storlek, folkmängd, natur, industri, religion, statsskick, skolform, historia, vattendrag, kända städer, platser etcetera. Hur har värdlandet utvecklats genom historien? Vilka traditioner finns på idrottssidan? Hur påverkas värdlandet av de olympiska spelen?
 • OS-elden: Vägen från Olympia till värdlandet: Kommer OS-elden till Sverige? Vilka länder passeras? Får de länderna vara med på ert OS?
  Den olympiska elden
 • Olympiska idrotter: Välj en idrott och fördjupa dig. Hur gammal är sporten? Vilken är den äldsta idrottsgrenen? Hur vet man att den är äldst? Hur har tävlingar och material utvecklats? Vilka profiler har sporten? Vilka idrottsgrenar är typiska för vissa länder och varför? Har det med landets historia att göra?
  De olympiska sommaridrotternaDe olympiska vinteridrotterna
 • De antika spelen: Vilka grenar fanns, vilka arenor, vilka tävlade, hur såg förläggningen ut, priser, moral, dopning mm. Vad hände med fuskarna under de antika spelen? Hur påverkade de grekiska gudarna de Olympiska spelen? Har gudarna någon påverkan på de moderna spelen? Har värdlandet några typiska gudar?
  Inspiration från antiken
 • Olympiskt spel: Välj ut ett olympiskt spel och fördjupa dig inom det, kanske dramatisera eller bygg upp ett eget filmteam som presenterar det utvalda olympiska spelet.
  Olympiska spel
 • Olympiska rörelsens historia, nutid och framtid, Pierre de Coubertins betydelse för den Olympiska rörelsen? Är den olympiska rörelsen en fredsrörelse, demokratisk rörelse och/eller en politisk rörelse?
  Pierre de CoubertinDen olympiska rörelsen
 • Allmän OS-historia: Vilken är den äldsta respektive yngsta idrottsgrenen? Framtid om 10 år och 50 år. Hur förändras material och utförande?
  Historik och fakta
 • Svensk OS-historia: När och var lyckades vi bäst respektive sämst. Har vi någon nationalidrott i Sverige? Idrottshjältar och idrottslegender?
  OS genom tiderna
 • OS-deltagare: Får alla länder delta på ett OS? Finns det länder som varit uteslutna men som nu får delta? Idrottar vi på lika villkor? Kan alla idrotta? Är idrotten öppen för alla, är den rättvis? Elitidrott och motionsidrott, vad skiljer? Är det alltid bra med idrott? Vad tror du att en guldmedalj innebär för en svensk, en marockan, en amerikan, en indier, en islänning eller en kines? Hur kan en seger eller förlust förändra livssituationen?
 • OS-deltagare i Sverige: Finns det någon olympier i er hemstad? I vilka landskap bor det många? Vad innebär det att vara landets fanbärare? Vilka har varit det för Sverige? Spelar geografin någon roll för val av idrott? Och för framgång inom idrotten?
  Olympier
 • Olika idrottsmodeller: Vad är den svenska idrottsmodellen? Kinesiska, amerikanska, brittiska och andra länders idrottskulturer, stark eller svag?
 • Media och OS: Hur framställs idrotterna och idrottsutövarna? Gör en anslagstavla där ni samlar klipp och egna arbeten, granska medias bevakning av OS
  Dom vill PRESStera på OS
 • Etik, moral och livsfrågor: Diskutera fusk, doping, medaljhets och girighet kontra vänskap, Fair Play och sundhet. Behövs regler i idrott? Vad är Fair Play? Ställer vi högre moraliska och etiska krav på olympiska idrottsmän och kvinnor? Varför?
  Rent spel
 • Bilda egen OS-kommitté: Organisera skolans OS-arbete och bilda ceremoni-, press-, ekonomi- och tävlingsgrupp, ansökan, inbjudan, OS-by mm Vem ansvarar för invigning, prisutdelning och avslutningsmiddag med tal?