Bra Bränsle – mat för en aktiv livsstil

Bra Bränsle kallar vi vårt samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté och partners inom livsmedelssektorn. Gemensamt vill vi tillhandahålla kunskap och produkter för ett liv i rörelse och för prestationer i världsklass.

Vad vi äter har en central roll för prestation, hälsa och välmående

Med Bra Bränsle vill vi uppmärksamma matens betydelse för hälsa och prestation. Tillräckligt med energi och näring är viktigt för alla men kan bli extra utmanade med en aktiv livsstil. Det behövs både kunskap och tillgänglighet av bra produkter för att kunna göra bra val i idrottsmiljön så att idrotten blir hälsosam, stärkande och hållbar.

SOK:s meriterade nutritionsteam har lång erfarenhet av individuell och skräddarsydd rådgivning till toppidrottare. Expertkunskaper som är en värdefull kunskapskälla när det gäller att förstå vilka näringsmässiga behov och praktiska utmaningar som finns för den som tränar. Våra partners har förutsättningarna för att skapa produkter och göra dem tillgängliga för dig som tränar. Tillsammans hoppas vi kunna bidra till att svenska idrottare får bättre tillgång på Bra Bränsle i vardagen!

Vad gör en produkt till Bra Bränsle?

För att du lättare ska kunna göra bra val när du handlar får utvalda produkter som ingår i samarbetet märkas med "Bra Bränsle"-loggan. För att få märkningen måste produkterna leva upp till följande tre kriterier:

  • HÄLSOSAMT – Tillräckligt med energi och näring - utgår från behoven hos den som lever aktivt eller tränar hårt.
  • PRAKTISKT – Tillgodose de praktiska utmaningarna som följer med ett liv i rörelse. Det ska vara lättillgängligt och enkelt.
  • HÅLLBART– Produkter som tar hänsyn till miljön, klimatet och djurs välfärd. Svenskt, certifierat eller miljömärkt.

#brabränsle

Exempel på sådant vi gjort: