Bra Bränsle

Projektet Bra Bränsle är ett samverkansprojekt som bygger på att sätta olympiskt strålkastarljus på kost och produkter som är bra för prestation, hälsa och välmående och som samtidigt är producerade med hänsyn till vår planet.

  • Projektet pågår: 2020 -
  • Samarbetsprojekt tillsammans med: Kronägg.

Kost är en viktig del för prestation

Inom SOK finns ett nutritionsteam som arbetar på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet för att ge aktiva i stödprogrammet Topp och Talang individuellt anpassade kostråd. Detta är en del i en helhet för att kunna utvecklas till maximal prestation.

Syftet med Bra Bränsle är att vägleda konsumenter till bra val av produkter för hälsa och prestation samt att lyfta och sprida kunskaper om vikten av kostens betydelse till fler. Projektets samarbetspartners kan med varandras specialistkunskaper bidra till bättre hälsoprodukter med avseende på hållbarhet, kvalitet och prestation.

Märkningen Bra Bränsle kan du finna på utvalda licensprodukter hos våra partners som ingår i detta projekt. För att få märkningen måste produkterna leva upp till följande tre kriterier:

Hälsosamt
  • Näringsrikt och energirikt - utgår från behoven hos den som lever aktivt och tränar hårt.
Praktiskt
  • Tillgodose de praktiska utmaningarna som följer med ett liv i rörelse. Kan alltså vara bars, sportdrycker eller liknande som inte är generellt hälsosamma för gemene man. Här ryms också önskemål om att det ska vara tillgängligt och enkelt.
Hållbart
  • Produkter som tar hänsyn till miljön, klimatet och djurs välfärd.
  • Svenskt, certifierat eller miljömärkt.

Seminarier inom projektet Bra Bränsle kommer att hållas för partners och allmänheten under specifika tillfällen. För kommande datum håll utkik efter händelser på vår webbsida.

Bra Bränsle grundar sig i den olympiska rörelsens mål att “Bidra till en bättre värld genom idrott”.

#brabränsle