OS i skolan

OS i skolan är en inspirationssida för dig som är lärare och vill arbeta med OS i klassrummet. Här finns material som hjälper dig att utforma lektioner med OS som tema så att det passar dig och dina elevers förutsättningar.

Välj nedan:

Ämne för ämne

Inspiration och förslag för alla grundskolans läroämnen.

Temadagar med OS

Färdiga heldagsplaneringar för årskurserna F-3 och 4-6.

Materialbank

Gratis material för nedladdning.

OS i skolans diplom

Ansök om ert eget OS-diplom

Om OS i skolan

Om projektet, referenser och kontaktinformation