Våra projekt

Sveriges Olympiska Kommitté genomför flera olika projekt inom ramen för den olympiska rörelsens mål - att bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.

Några är helt i SOK:s egen regi och andra genomförs tillsammans med andra organisationer som delar den olympiska värdegrunden. Här läser du mer om aktuella och tidigare projekt.

Bra Bränsle

Projektet Bra Bränsle är ett samverkansprojekt som bygger på att sätta olympiskt strålkastarljus på kost och produkter som är bra för prestation, hälsa och välmående och som samtidigt är producerade med hänsyn till vår planet.

Syftet med Bra Bränsle är att vägleda konsumenter till bra val av produkter för hälsa och prestation samt att lyfta och sprida kunskaper om vikten av kostens betydelse till fler. Projektets samarbetspartners kan med varandras specialistkunskaper bidra till bättre hälsoprodukter med avseende på hållbarhet, kvalitet och prestation.

Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Projektet sätter fingret på allas lika värde och på jämlikhet genom att barn från hela världen - utifrån mycket skilda förutsättningar - tillsammans stärker sin kunskap och höjer sina röster för demokrati, fred och mänskliga rättigheter genom gemensamma aktiviteter med idrotten som enande plattform.

Under hösten 2018 till och med hösten 2020 kommer cirka 200 skolor i Sverige att vara involverade i projektet. Tanken är att skolorna ska få besök av en olympier som kan inspirera barnen och berätta om de olympiska värderingarna. Under perioden ska också eleverna gå eller springa tre kilometer vid upprepade tillfällen för att sedan kunna se hur många varv de har tagit sig runt jorden tillsammans med barn från andra deltagande länder.

Olympic Day logo

Olympiadagen

Olympiadagen är en prova-på-dag då barn och ungdomar bjuds in för att prova olika idrotter som finns på hemmaplan. Syftet är att utmana barn och ungdomar att prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar och på så sätt ge dem möjligheten att hitta sin nya idrott. I förlängningen är målet att inspirera fler ledare och aktiva till drömmar och olympiska satsningar.

OS i Skolan logo

OS i Skolan

OS i Skolan är ett ämnesövergripande arbetsmaterial med handledning för verksamhet i teori och praktik för grundskolan med OS som tema. Målsättningen är att öka elevernas OS-intresse, uppmuntra till bättre samarbete, framhäva glädjen i idrott, inspirera barn till mer rörelse i vardagen samt nå ut i samhället med olympiska grundtankar och värderingar. På OS i Skolans hemsida finns ett stort material som vänder sig till lärare och som är utformat efter Lgr 11.

OS-invigning på Hällberga skola. Foto: Privat, Hällberga skola

Idrottarens risotto ur Maten bakom resultaten, Norstedts förlag 2017. Foto: Bianca Brandon-Cox

Vego i världsklass

Projektet går ut på att utmana fördomar och myter om vegetarisk mat och att utveckla det vegetariska köket så att det blir ett alternativ för fler. Med olympiska idrottare som en trendsättande målgrupp med extrema krav vill Sveriges Olympiska Kommitté och Världsnaturfonden tillsammans visa att det är möjligt att ställa om till en mer hållbar kosthållning. Projektet kommer att ta fram och servera hållbar, näringsberäknad vegetarisk mat för högpresterande idrottare och med det sända signaler till en bredare allmänhet att det är möjligt för alla att ställa om utan att kompromissa med hälsa eller prestation. Få blir olympier, ännu färre blir mästare men alla kan delta i strävan efter utveckling och hållbarhet. Det går att prestera i världsklass och samtidigt bidra till att förbättra världen.

Heroes of Tomorrow

Avslutade projekt

Heroes of Tomorrow