Temadagar med OS i skolan

Vill ni ha en heldag i skolan med OS som tema? Här har vi satt ihop två färdiga planeringar som passar förskoleklass till årskurs 3 eller årskurs 4-6. Du kan antingen använda hela planeringen som den är eller ha den som inspiration och "plocka russinen ur kakan". Lycka till med er egen OS-dag!

En temadag om OS kan lära eleverna om bland annat idrott, dess historia och demokratiska värderingar. Temadagen kan också knyta an till omvärlden på ett konkret sätt när OS tar stor plats i olika medier både före, under och efter spelen. Dessutom kan eleverna inspireras till fysisk aktivitet i olika former.


Hitta fler uppslag under Ämne för ämne

Temadag åk F - 3

Färdigplanerad temadag för klasser upp till årskurs tre.

Temadag åk 4 - 6

Färdigplanerad temadag för klasser från fyran till sexan.