Musik med OS i skolan

Många idrottstävlingar och idrottslag har egen musik kopplat till tävlingen eller laget. OS-hymnen är förutom kopplingen till tävlingarna även ett exempel på musik från en annan epok. Här får du förslag på hur ni kan jobba med OS-tema på musiklektionen.

Genom att i musikundervisningen både själva lyssna och musicera får eleverna utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Kopplat till idrott och OS kan eleverna även få möjlighet att samarbeta med andra och både skapa och framföra musik i olika former.


Förslag till lektion

Nedan följer exempel på hur undervisningen i Musik skulle kunna kopplas till OS.


 • OS-låtar förr och nu. Vilka är officiella och varför har man specialkomponerade OS-låtar?
 • Dansa danser från olika länder. Hur dansar man i Sverige, Kanada, Ryssland, Grekland och USA?
 • Framföra musikstycken med OS-tema.
  Den olympiska hymnen
 • Skapa och framför hejaramsor, rap och sånger med idrottstema.
 • Kombinera dans- och sångnummer som kan framföras på invigningen av skolans OS-dag.
 • Spela instrument till låtar med idrottstema
 • Lyssna på andra länders folkmusik och populärmusik
 • Imitera och improvisera till olika länders musik
 • Ingångsmarschen till vår invigning
 • Pröva olika instrument till våra hejaramsor och sånger