Temadag med OS i Skolan F-3

Här är en färdig planering för en heldag med OS-tema för skolans årskurser F-3.

Introduktion

En temadag om OS kan lära eleverna om bland annat idrott, dess historia och demokratiska värderingar. Temadagen kan också knyta an till omvärlden på ett konkret sätt när OS tar stor plats i olika medier både före, under och efter spelen. Dessutom kan eleverna inspireras till fysisk aktivitet i olika former.

Här finns förslag på hur du kan planera och genomföra en temadag med OS. Givetvis kan upplägget anpassas efter klassens eller skolans förutsättningar. På www.osiskolan.se Länk till annan webbplats. finns många olika idéer och förslag och också mycket användbar information om du vill skapa ett eget upplägg av undervisning i antingen ett eller flera skolämnen eller för tematiskt arbete.

I det förslag som finns nedan avsätter du en dag till själva temadagen. Förberedelser inför dagen tillsammans med eleverna tar ca två lektioner i anspråk för detta upplägg och efter dagen kan du välja att göra en utställning tillsammans med eleverna.

Temadagens upplägg

 • Inledning på dagen
  • Filmhälsning
  • Läraren berättar
 • Pass 1 - Bild
  • Skapa OS-maskot
 • RAST med OS-tipspromenad
 • Pass 2 - Svenska
  • En sommaridrott
 • LUNCH
 • Vårt eget OS
  • OS-grenar

Passens innehåll i detalj

Inledning på dagen

Läraren berättar till bildspel om OS. Manus till bildspelet finns i anteckningar i filen.
De olympiska spelen, lättare (PDF) Pdf, 1.9 MB.


Visa filmen med en hälsning från en olympier:

Pass 1 – Bild

Uppgift: Skapa en egen OS-maskot

Vad är en maskot? Känner eleverna igen någon maskot från OS eller från något annat sammanhang? Titta på olika maskotar från olika OS.

 

OS-maskotar (PDF) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Alla OS-maskotar på en A4 (PDF) Pdf, 661.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Färglägg olika OS-maskotar:


Skapa egna maskotar i det material och på det sätt som ni bestämt.

RAST med tipspromenad om OS

Pass 2 - Svenska

Prata om den idrott som eleverna har valt inför temadagen.

 • Vad vet de om idrotten?
 • Har någon provat idrotten?
 • Finns den i Sverige? Överallt i världen?
 • Är den enkel att utöva eller krävs det mycket material och en speciell arena?
 • Verkar den spännande att prova på?

Läs texten högt.

Samtala om texten.

Visa bilder och eventuellt filmer på idrotten från webben.

LUNCH

Klassens eget OS

Länderna (grupperna) samlas. Varje land har med sina flaggor.

Läraren inviger klassens eget OS genom att håll ett kort tal om fair play och om att kämpa väl. Därefter tänds OS-elden. Varje land får köra sin hejaramsa.


Uppvärmning (olika alternativ):

 • Läraren leder uppvärmning till musik.
 • Uppvärmningslek – ”Kom alla olympier” – Eleverna står uppställda på en rad på ena sidan en plan yta. Läraren ropar ”Kom alla olympier”. Eleverna svarar ”Hur då?” Läraren ropar på vilket sätt eleverna ska ta sig till andra sidan. Läraren startar en ny omgång genom att ropa igen, eleverna svarar och så tar de sig över till andra sidan på ett nytt sätt. Exempel på olika sätt: Så snabbt du kan, som en fotbollsspelare, med så långa steg du kan, som en boxare etcetera.
 • Följa John – de olika länderna jobbar enskilt. Alla elever får vara John varsin stund.

Förslag på tidsplan om tre grenar:

Kl.12.00Invigning - alla
Kl.12.05Uppvärmning
Kl.12.20Idrott 1
Kl.12.40Idrott 2
Kl.13.00Idrott 3
Kl.13.20Avslutning

Förslag på tidsplan om fyra grenar:

Kl.12.00Invigning - alla
Kl.12.05Uppvärmning
Kl.12.15Idrott 1
Kl.12.35Idrott 2
Kl.12.55Idrott 3
Kl.13.15Idrott 4
Kl.13.35Avslutning

Avslutning: Länderna samlas. Varje land får köra sin hejaramsa. Läraren förklarar spelen avslutade och släcker OS-elden.


Förberedelser

Tillsammans med klassen

Låt klassen gemensamt välja en idrott att jobba med under pass 2.
Olympiska sommaridrotter Öppnas i nytt fönster.

Olympiska vinteridrotter


Låt klassen välja grenar till eftermiddagens OS. Eleverna kan komma med egna förslag. Förslag finns också här:
Roliga idrottsgrenar Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Grupperna som läraren delat in klassen i får välja eller blir tilldelade ett land. Grupperna gör flaggor samt hejaramsor.

Lärarens förberedelser

Material:

Efter temadagen

Gör en utställning med OS-maskotarna.