Publicerad 10 maj 2022

SOK:s hållbarhetsarbete 2021

SOK ska vara och ses som en hållbar organisation och inriktningen för hållbarhetsarbetet anges i vår hållbarhetspolicy. Här kan du läsa om vad som hände under 2021 på hållbarhetsområdet.

Mikael Gunnarzon. Foto: SOK

Åtgärder som genomfördes under 2021

Hållbarhetsansvarig utsedd

Hållbarhetsansvarig utsedd för SOK i Mikael Gunnarzon som också är organisationens ekonomichef.

Koder som styr verksamheten

SOK har antagit IOK:s etiska kod Pdf, 1.7 MB. som styrande för SOK:s verksamhet. Enligt IOK:s etiska kod ska alla parter som innefattas av den agera och handla i enlighet med den olympiska rörelsens värderingar och principer. Den rör alla medlemmar och anställda inom den olympiska rörelsens organisationer och även spelens deltagare under den tid de är ackrediterande. Den etiska koden föreslår också hur man ska hantera situationer som bryter mot den etiska koden.

SOK:s uppförandekod Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster. har reviderats med ett nytt kapitel om intressekonflikter, samt en förstärkning av antibetting, för att fånga upp fler aspekter kopplat till vardagen och OS.

Mer miljöhänsyn i SOK:s resepolicy

På nedanstående punkter har miljöhänsyn lagts till i SOK:s uppdaterade resepolicy:

 • Du ska välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad, tid, säkerhet och miljö.
 • Innan en tjänsteresa bokas ska man först beakta ifall den är helt nödvändig, ifall videosamtal (teams) eller liknande kan användas i stället och om resan kan kombineras/samordnas med flera möten och/eller ärenden för att minimera antalet resor.
 • Tåg ska av miljöskäl alltid väljas när restiden med tåg understiger fyra timmar. Tidsvinst, kostnadsbesparing och miljökonsekvens ska beaktas i valet mellan tåg och flyg.
 • För marktransporter bör det billigaste och miljövänligaste alternativet som buss, tunnelbana eller liknande väljas vid lokala transporter.

Regelverk för att motverka idrottslig manipulation

Sveriges Olympiska Kommitté arbetar för fair play. Vi vill motverka all manipulation av idrottslig verksamhet och arbetar förebyggande för att stoppa exempelvis matchfixning. I Sverige är det Riksidrottsförbundet (RF) som ansvarar för frågor gällande idrottslig manipulation och matchfixning. SOK:s ansvar för dessa frågor är främst kopplat till OS-truppen i samband med att OS genomförs samt för trupper vid andra multisportevent där SOK ansvarar för truppledning. SOK har med hjälp av RF:s experter utbildat personalen i arbetet mot idrottslig manipulation. SOK:s samordnare för idrottslig manipulation är Mikael Gunnarzon.

Här finns mer information om det svenska regelverket:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/sakerhetochrentspel/matchfixinghotaridrottensvardegrund/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: TT

Ny tränarsatsning för jämställda tränartrupper på OS

Under 2021 lanserade SOK tränarprogrammet OS, Olympisk Offensiv – kvinnliga tränare för att matcha fram fler kvinnor till tränare i OS-truppen. Målet är en jämställd tränartrupp till OS 2028 och 2030. 20 lovande kvinnliga tränare har utsetts till programmet där framtida hållbart ledarskap är den röda tråden.

Utbildning i MR-frågor

Inför OS i Peking genomgick samtliga truppdeltagare en obligatorisk utbildning i MR-frågor och Kinas hantering av dessa frågor. Utbildningen genomfördes tillsammans med Civil Rights Defender.

Olympialoppet 2021. Foto: SOK

Olympialoppet för människor på flykt

Under 2021 arrangerade SOK den första upplagan av Olympialoppet, ett löplopp på fem kilometer där överskottet går till arbetet för någon av SOK:s samarbetsorganisationer. Loppet genomfördes till största delen digitalt på grund av de gällande coronarestriktionerna. Totalt 1 223 personer sprang loppet, vilket gav 203 000 kronor till Sverige för UNHCR, tack vare att hälften av anmälningsavgiften skänktes samt att SOK:s huvudpartner UNIQLO dubblade den skänkta summan.

Samarbetsavtal

SOK har tecknat samarbetsavtal med följande ideella organisationer:

Civil Rights Defenders
Generation Pep
Olympiastiftelsen
Sveriges Olympiahistorikers Förening
Sverige för UNHCR
UN Women Sverige
Världsnaturfonden WWF
World's Children's Prize Foundation

Flera insatser på hållbarhetsområdet

 • Utbildning i hållbara event för de anställda som arbetar med eventadministration.
 • Fokus på personalens hälsa.
 • Arbete med Good governance slutfört.
 • Styrelseöversikt med ekonomisk långtidsprognos.
 • Kostnadsuppföljning med olympiska specialförbund.
 • Uppdaterad arbetsmiljöplan inklusive utbildning för ledningsgrupp samt skyddsombud.


Planerade insatser under 2022

 • Riktlinjer för att identifiera SOK:s framtida hållbarhetsprofil samt plan för framtida arbete ska tas fram
 • Temaplanering för hållbarhetsarbetet i enlighet med verksamhetsinriktningen ska tas fram
 • Styrelsen ska överväga ett eventuellt antagande av ramverket UN - Sports for Climate action framwork
 • Långtidsprognos för ekonomin, intäkter 2023-2026 ska tas fram samt kostnadsuppföljning för OSF vinter
 • En plan för klimatneutralt deltagande i OS i Paris 2024 ska undersökas
 • Utvärdering av verksamheten med hänsyn till Good Governance
 • Samtliga policydokument ska ses över
 • Certifiering av hållbara egna event
 • Hållbarhetsutbildning för personalen
 • Plan för överbliven OS-utrustning efter Peking 2022

Partners

Huvudsponsorer, logotyper