Petra Engberg är verksamhetschef för UN Women Sverige och tidigare jämställdhetsminister Åsa Regnér är vice chef för UN Women i världen. Foto: SOK.

UN Women Sverige

Samarbetet värnar om jämställdhetsfrågor i Sverige och världen - för att bidra till att skapa en ny jämställd generation.

Ett av målen i samarbetet mellan SOK och UN Women Sverige är att skapa fler svenska kvinnliga ledare och tränare, ett arbete som går under beteckningen Projekt Q.

- Vi har samma grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Vi vill särskilt samarbeta i vårt arbete med att få fler kvinnliga tränare och ledare, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.