Anders Södergren och barnen från Odenslundsskolan i Östersund genomförde Jorden runt-loppet på skidor den 1 april 2019. Foto: WCP

World’s Children’s Prize Foundation

World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) driver världens största årliga utbildningsprogram om barnets rättigheter, demokrati och global vänskap. Visionen är en värld där barnets rättigheter respekteras och där varje ny generation växer upp som medmänskliga världsmedborgare.

Jorden runt för en bättre värld

SOK och WCP genomförde det gemensamma projektet Jorden Runt för en bättre värld under åren 2018-2020. Projektet handlade om att barn över hela världen tillsammans stärkte sina kunskaper och höjde sina röster för demokrati, fred och mänskliga rättigheter genom gemensamma aktiviteter med idrott som språngbräda.

Över 200 skolor i Sverige var involverade och fick besök av en olympier som lät barnen uppleva ett levande och annorlunda perspektiv på FN:s globala mål från idrottens värld. Olympierna berättade för barnen om sina egna erfarenheter av de vänskapsband och positiva utbyten som de har upplevt inom idrotten men också om svårigheter som bristande jämställdhet och jämlikhet. Eleverna gick eller sprang tre kilometer vid upprepade tillfällen för att sedan kunna se hur många varv de kunde ta sig runt jorden tillsammans med barn från andra deltagande länder.