Sveriges Olympiahistoriska Förening

SOF bildades som Sveriges Olympiahistorikers Förening 1986 och syftet med föreningen är att samla de som är intresserade av den Olympiska rörelsen och Olympiska spel.

SOF:s logo

SOF skall verka för kontakter, samarbete och utbyte av information och erfarenheter mellan allmänt intresserade olympiavänner och olympier likväl som mellan idrottshistoriker och idrottsstatistiker. 2014 bytte föreningen namn till Sveriges Olympiahistoriska Förening. 

SOF har nära kontakter med lokala idrottshistoriska föreningar/museer, Sveriges Olympiska Akademi samt framförallt Sveriges Olympiska Kommitté som har en representant i styrelsens för SOF.

Medlemsavgiften är 250 kronor. Som medlem får du fyra nummer av SOF-Bulletinen varje år och dessutom anordnar SOF minst ett medlemsmöte per år.

Kontaktuppgifter

Föreningens adress:
Håkan Sundström, Selmedalsvägen 72 III, 129 37 Hägersten
Tel: 08-88 68 17 (b); 070-347 44 28;
E-post: hakan.sundstrom@telia.com

Styrelse efter årsmötet 2019*:

Håkan Sundström, Hägersten ordförande

Py Börjeson (sekreterare/ vice ordf)
Vansövägen 41, 125 40 Älvsjö
Tel: 08-99 18 65 (b); 076-110 66 22. E-post: pyborjeson@gmail.com

Sten Feldreich (redaktör)
Garvargatan 11, 112 21 Stockholm
Tel: 08- 618 56 34 (b); 070-763 10 53. E-post: sten.feldreich@gmail.com

Birger Fält (medlemsansvarig)
Vetevägen 2, 145 68 Norsborg,
Tel: 08-53 17 03 03 (b), 070-575 74 23, E-post: birger.falt@bredband.net

Äcke Ohlsson
(kassör)
Blommensbergsvägen 178, 126 52 Hägersten
Tel: 0765-44 75 08, E-post: aecke.ohlsson@comhem.se

Mats Taxén (klubbmästare)
Tre Kungars väg 3, 125 35 Älvsjö
Tel: 070-358 28 06. E-post: mats.taxen@telia.com

Göran Löwgren (bibliotekarie)
Radhusallén 6, 167 54 Bromma
Tel. 070-620 10 23. E-post: goranlowgren@icloud.com

SOK:s representant:
Glenn Östh, SOK, Sofiatornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm
Tel. 0708-21 22 40; E-post: glenn.osth@sok.se

*inget årsmöte under 2020 på grund av Coronapandemin.