Publicerad 10 november 2015

Den olympiska chartern

I den Olympiska chartern står vilka regler som gäller för allt som har med OS allt göra. Det är som en regelbok.

Här beskrivs hur och vad den Internationella Olympiska kommittén ska arbeta med och hur de olympiska spelen ska firas. Bland annat står det i den Olympiska chartern vilket mål hela den olympiska rörelsen har:

"Målet för den olympiska rörelsen är att bidra till att bygga en fridfull och bättre värld genom att utbilda ungdomar genom idrott som utövas enligt de olympiska värderingarna."

Den första regelboken skrevs 1908 men det var först 1978 som reglerna började kallas för Olympiska chartern. Några av de första reglerna skrev dock redan 1898 av de olympiska spelens grundare Pierre de Coubertin. De första upplagorna finns enbart nedskrivna på franska. Det var först 1930 som den första engelska Chartern kom. Reglerna skrivs om då och då. Senast de skrevs om var i 2020.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper