Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är en ideell organisation som består av de idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och är ansvarig för de olympiska frågorna i Sverige.

Det olympiska uppdraget

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser och att sträva efter att utvecklas över sina egna gränser.

Den grundläggande idén är uttryckt i mottot "snabbare, högre, starkare". Alla kan sträva efter att bli bättre, att lära sig mer och att utvecklas som människa även om bara några få blir olympier och ännu färre mästare. "Det viktiga är inte att vinna utan att deltaga" syftar just på lärande och utveckling.

Den internationella Olympiska Kommitténs (IOK) främsta uppgift är att säkerställa firandet av de olympiska spelen som symbol för rörelsens grundläggande värden och idé. Spelen ska inspirera fler att vilja vara en del av detta. Spelen ska visa att fredlig samexistens är möjlig och bidra till framtidstro samt byggandet av en bättre värld - oavsett hur turbulent omvärlden är.

SOK är ansvarig för de olympiska frågorna i Sverige.

SOK:s uppdrag

SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.

Baserat på de grundläggande värderingarna i den olympiska rörelsen ska SOK verka för att:

 • Skapa fler goda förebilder för unga
 • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
 • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
 • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling
Carolina Klüft under sjukampen i Aten 2004. Foto: TT

Carolina Klüft under sjukampen i Aten 2004. Foto: TT

SOK:s vision och målsättning

SOK:s vision lyder:

Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med medaljkapacitet i många idrotter.

SOK:s målsättning är att:

De svenska OS-trupperna ska ha kapacitet att ta 20 medaljer, varav minst fem guld både vid vinter-OS 2026 och sommar-OS 2028.

SOK:s inriktning är att fler ska vara delaktiga i det olympiska sammanhanget. SOK vill bidra till att fler unga ska få möjlighet att hitta en idrott som passar var och en. Fler ska inspireras att utmana det de trodde var sina egna gränser. I det finns inga misslyckanden utan bara lärdomar. Inom idrotten ska alla få möjlighet att möta sin utmaning på sin nivå. Att inspirera fler unga, ledare och föräldrar i den andan och inom de olympiska värderingarna är syftet med SOK:s program "Den olympiska drömmen" och de olika delprojekten.

Läs mer om Den olympiska drömmen här

Verksamhetsinriktning

SOK:s arbete styrs av den verksamhetsinriktning som SOK:s medlemsorganisationer beslutar på årsmötet. Verksamhetsinriktningen sträcker sig över en fyraårsperiod.

Läs SOK:s nuvarande verksamhetsinriktning här

Alexander Majorov i Sotji 2014. Foto: Jack Mikrut, SOK

Topp och Talang

SOK:s Topp och Talang ska ge aktiva möjlighet att nå världstoppen genom att göra en hundraprocentig satsning, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Olympiska framgångar är lika mycket värda i alla idrotter. Hög konkurrenskraft i många grenar speglar idrottens mångfald och varierande dramaturgi.

Individens egen drivkraft, lusten till utveckling och modet att utmana sig själv är bärande från barn- och ungdomsidrotten upp till mästarnivå. Kedjan hänger ihop. Så blir budskapet starkt. Idrotten ska vara det möjligas arena. Det går att nå världstoppen i alla idrotter. Tillsammans bidrar de här bilderna till ett öppet och utvecklande klimat, en vinnarkultur.

Läs mer om SOK:s Topp och Talang här

Medlemmar

SOK består av ordinarie medlemsförbund (så kallade olympiska specialförbund, OSF) och så kallade "recognized förbund" (idrotter som för närvarande inte finns med på det olympiska tävlingsprogrammet men som är accepterade av Internationella Olympiska Kommittén, IOK).

Se medlemsförbund och recognized förbund här

Årsmötet och styrelsen

Årsmötet består av SOK:s medlemsförbund. SOK:s styrelse består av en ordförande, åtta ledamöter, en representant från de aktiva som utses av Aktivas Kommitté samt de svenska medlemmarna i Internationella Olympiska Kommittén.

Årsmötet utser SOK:s styrelse genom att fyra ledamöter väljs vart annat år för en period av fyra år. Ordförande väljs vart fjärde år på en period av fyra år.

Se SOK:s styrelse här

Internationellt arbete

SOK svarar för Sveriges internationella representation och samarbete inom den olympiska rörelsen. På den internationella arenan finns möjlighet att påverka både idrottens utveckling och bevaka Sveriges intressen. Verksamheten inom den olympiska rörelsen har ökat väsentligt under de senaste decennierna. SOK har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en aktiv roll inom IOK, ANOC och Europas Olympiska Kommittéer (EOK).

Se Sveriges internationella representanter här

SOK:s första styrelse: Frits af Sandeberg, Viktor Balk, H.K.H Kronprinsen, J. Sigfrid Edström, Kristian Hellström, E. Benedicks, Erik Bergwall, C.G Drake, L. Englund, A. Johansson, A. Levin, Gustaf Lindencrona, N. Ljunggren, Walter Murray, Einar Nerman, Clarence von Rosen, C Silverstolpe, Gabriel Torén, A. Wallenberg, W. Warelius, Gustaf G:son Uggla. Foto: från Sverige och OS, Strömberg/Brunnhages förlag

SOK:s bildande

Sveriges Olympiska Kommitté bildades söndagen den 27 april 1913 på Olympiastadion i Stockholm. Det konstituerande mötet bestod av elva män; kronprins Gustaf Adolf och fem man vardera från Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (numera Sveriges Riksidrottsförbund, RF) och Sveriges Centralförening för idrottens främjande, SCIF (arrangörerna av OS i Stockholm 1912).

Innan SOK:s bildande hade Sveriges deltagande i OS arrangerats av tillfälliga kommittéer som bildats inför respektive OS.

Syftet med att bilda SOK var att få en kommitté med kontinuerligt ansvar för förberedelser och genomförande av svenska truppers medverkan i de olympiska spelen.

SOK:s ordföranden genom tiderna:

 • 1913-1933 HRH Prince Royal Gustaf Adolf
 • 1933-1947 HRH Prince Gustaf Adolf
 • 1947-1997 HRH Prince Bertil
 • 1997-2000 Carl-Gustav Anderberg
 • 2000- 2016 Stefan Lindeberg
 • 2016-2018 Hans Vestberg
 • 2018- Mats Årjes

Partners