Publicerad 6 juli 2024

Snabbt beslut av Stockholms tingsrätt angående SOK:s uttagningsregler

Stockholms tingsrätt har beslutat att avslå en begäran om att SOK:s uttagningsregler till vidare inte ska upprätthållas, som svar på en stämningsansökan som inkommit.

Under fredagen lämnades en stämningsansökan in mot Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) med yrkande om att de uttagningsregler som SOK:s medlemsförbund beslutade vid årsmötet 2023 ska underkännas. Ett ytterligare yrkande var att inhibition skulle meddelas, det vill säga att beslutet från årsmötet tills vidare inte ska gälla.

Stockholms Tingsrätt agerade snabbt och avslog direkt kravet på inhibition. Det beslutet går inte att överklaga.

- I och med detta kan vi konstatera att uttagningsprocessen till OS som våra medlemsförbund beslutat om står fast i avvaktan på en eventuell senare prövning av sakfrågan. Vi känner oss trygga i att det mandat vi fått av årsmötet är i enlighet med de befogenheter vi som nationell olympisk kommitté fått av IOK, och vi ser nu fram emot ett OS i Paris med högt ställda förväntningar, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper