Olympic Day i Trollhättan 2013. Foto: SOK

Publicerad 6 februari 2015

Vattenfall och SOK förnyar samarbete

Vattenfall och Sveriges Olympiska Kommitté förnyar sitt långvariga samarbete. Vattenfall fortsätter som huvudsponsor.

Samarbetet tar fasta på vikten av att investera i framtiden. Vattenfall och SOK ska under 2015 utveckla nya aktiviteter som speglar gemensamma värderingar och därmed bygger långsiktiga värden.

Även i fortsättningen ska partnerskapet bidra till att lovande idrottare får de förutsättningar de behöver på vägen mot internationell toppnivå. Nu fördjupas också arbetet för att nå fler unga genom att Vattenfall stödjer Olympic Days.

- Framgångar skapar nya förebilder som kan inspirera fler att våga möta sina utmaningar. Vi vill bidra till att olympierna möter många unga runt om i samhället, så att fler får chansen att vara med i det olympiska sammanhanget och att hitta sin väg även med sikte på utbildning och arbete, säger Vattenfalls sponsorchef Annika Bränning.

- Vi gläder oss särskilt åt att Vattenfall breddar sitt engagemang och ser betydelsen av att vi kan erbjuda ett utvecklande sammanhang för fler unga. Vi har ett gemensamt intresse av att nå ”talangreserven” för aktiva och ledare i idrott men också på andra områden, säger SOK:s ordförande Stefan Lindeberg.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper