Publicerad 24 april 2023

Välkommet med initiativ på elitidrottsområdet från regeringen

Regeringen ger Centrum för idrottsforskning ett nytt uppdrag kopplat till elitidrott. Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) välkomnar att initiativ tas på området men understryker vikten av att hela idrottsrörelsen finns med i analysen av elitidrottens förutsättningar.

Regeringen har idag meddelat att de ger Centrum för idrottsforskning (CIF) uppdraget att under 2023 genomföra en fördjupad analys av den samlade idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet.

– Elitidrottare ska kunna satsa på sin idrott och konkurrera internationellt. Med idrotten som yrke ska de också kunna ha pension, försäkringar och samma trygghet som alla vi andra yrkesverksamma när vi slutar jobba eller för deras del när de byter yrkesbana från elitidrott till arbetslivet. Det är bra att Centrum för idrottsforskning nu får detta uppdrag och att det också kommer under samma tid som vi inom idrottsrörelsen själva gör en kraftsamling med en gemensam riktning för att få bättre förutsättningar för aktiva som satsar på sin idrott, säger Peter Mattsson, verksamhetschef Elitidrott2030 som är ett gemensamt arbetet för RF, SOK och SPK.

I förra veckan presenterade RF, SOK och SPK en gemensam riktning kring fortsatta arbetet med att stärka elitidrotten inom ramen för Elitidrott2030. Arbetet ska bland annat innehålla effektiv organisering av stödet till medlemsförbund och en analys över hur staten kan bidra till en väsentlig resursförstärkning.

– Vi har länge efterlyst initiativ från regeringen när det gäller elitidrott och det är välkommet att ett sådant nu presenteras. Men det är viktigt att analysen inte avgränsas till ett fåtal förbund eller idrotter. Jag förutsätter också att analysen håller isär vad idrottsrörelsen har att bestämma som självständig demokratisk rörelse och vad regering kan stötta med vad gäller det idrottsrörelsen själva identifierat som gemensamma satsningar och behov inom ramen för Elitidrott2030. Vår egen analys i Elitidrott2030 visar att elitidrotten behöver ett väsentligt resurstillskott. Därför är det bekymmersamt att det i uppdraget står att eventuella förslag ska finansieras inom befintlig ram, säger Peter Mattsson.

Uppdraget ska återrapporteras till regeringen senast den 15 april 2024.

Rapport om vägar till världstoppen

Vid årsskiftet släppte också Göteborgs Universitet en studie ”Vägar till världstoppen” som visar på att ojämlika förhållanden inom olika idrotter gör att färre idrottar på elitnivå. Det är Astrid Schubring, docent vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet som tillsammans med Karin Grahn, Pär Rylander, Suzanne Lundvall och Elin Bergström, har undersökt hur svenska elitidrottare når världsklass.

Studie Vägar till världstoppen (länk till pdf) Länk till annan webbplats.

Idrottare lever på existensminimum

SOK har också initierat en rapport som bygger på intervjuer med 20 individuella idrottare i Topp och Talang. Rapporten är gjord av Anton Dahlberg tillsammans med forskaren och statistikern Anton Kalén, och visar att många svenska olympier lever under existensminimum.

Rapporten Topp och Talang - idrottares socioekonomi 2022 (länk till pdf) Länk till annan webbplats.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper