Publicerad 30 juni 2016

Olympiskt toppmöte gav vägledning

Den olympiska rörelsen samlade alla sina intressenter som de nationella olympiska kommittéerna (NOC), internationella specialförbunden (IF), och övriga till ett toppmöte i Lausanne.

Mötet var inte beslutande men gav de olika organisationerna vägledning i en rad aktuella och viktiga frågor.

Här följer några av de viktigaste rekommendationerna som toppmötet gav och som organisationerna också sade sig följa.

Toppmötet konstaterade att tekniskt sett tillhör den aktive det internationella förbundet och det gäller speciellt när det gäller bestraffningar i dopingärenden.

I samband med det är det också den nationella olympiska kommitténs uppgift att se till att man inte anmäler en aktiv till OS som är avstängd av ett IF.

Toppmötet konstaterade också vikten av att inte bara bestraffa den aktive utan också kretsen kring denne och betonade vikten av att NOC:s att vara noga med detta när de tog ut ledare till OS.

Läs de båda dokumenten från toppmötet här:

Declaration of the Olympic Summit - five point plan Pdf, 198.5 kB.

Implementation of the Olympic Summit declaration for Rio 2016 Pdf, 180.7 kB.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper