En av Rios tunnelbanevagnar under ansökningsperioden för OS 2016. Foto: TT

Publicerad 11 april 2017

OS banar vägen

Att arrangera ett Olympiskt spel kan fungera som en katalysator för en stad som påskyndar välbehövliga föryngringsprojekt och urban utveckling. IOK uppmuntrar kandidatstäder att ta fram OS-koncept som passar bra in med stadens långsiktiga planering och målsättning. Rio 2016 resulterade i flera betydelsefulla förbättringar för stadens infrastruktur. Läs den tredje delen i vår artikelserie om arvet efter OS.

En spårvagn rullar genom Plaza Maua i Rio de Janeiro. Foto:TT

En spårvagn rullar genom Plaza Maua i Rio de Janeiro. Foto:TT

Tack vare spelen så har Rios befolkningsandel med tillgång till högkvalitativa transportmedel ökat från 18 procent 2009 till 63 procent 2016.

Fyra nya stombusslinjer som sträcker sig över 150km är nu i fullt bruk.

En ny tunnebanelinje som kopplar samman Barra och Zona Sul har invigts. Den kommer att minska restiden mellan de två stadsdelarna avsevärt.

En av Rios snabbspårvagnar. Foto: TT

En av Rios snabbspårvagnar. Foto: TT

Nätet för snabbspårväg har utökats. Sex hubbar har renoverats och 130 nya vagnar rullar nu ute på spårvägarna.

Hamnområdet Porto Maravilha har vitaliserats med hjälp av privata investeringar som uppskattas till omkring 8 miljoner BRL, brasilianska Real. Idag är det en livfull del av Rio de Janeiro som drar till sig många av stadens innevånare.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper