Publicerad 23 maj 2017

Ett hållbart OS

Miljö och hållbarhet är nyckelfrågor i alla OS-projekt och Rio 2016 var inget undantag. På såväl lokal, nationell och internationella nivå arbetade organisationskommittén med att försäkra att spelen planerades och levererades på ett hållbart sätt. Läs den sjätte och sista delen i vår artikelserie om Arvet efter OS.

Rio 2016 höll tre dialoger med intresseorgansationer inom miljö- och sociala frågor under förberedelserna inför spelen. Omkring 200 förslag togs emot. Över 70 procent av förslagen implementerades och organisationen hade en öppen kommunikation kring de förslag som de inte kunde förverkliga. Processen övervakades av United Nations Environmental Programme (UNEP).

Rio 2016 tog tillfället i akt och använde OS-invigningen för att föra ut budskapet om hotet av klimatförändringen. Men handlingskraften slutade inte där. Teknologiska lösningar som är energieffektiva och med låga koldioxidutsläpp har implementerats i Brasilien och andra latinamerikanska länder. Åtgärden har minskat koldioxidutsläppen med 2,2 miljoner ton och visar att det är möjligt att driva jordbruk och industrier med låga koldioxidutsläpp.

Miljöcertifieringar

Rio 2016:s hållbarhetsprogram blev ISO 20121 certifierat vilket höjde ribban för miljöarbetet längs spelens hela försörjningskedja.

I samarbete med orginationer för hållbart fiske som Forest Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC) och Aquaculture Stewardship Council (ASC) har Rio 2016 engagerat och utbildat leverantörer inom timmer-, fisk- och skaldjursindustrin att certifiera sig enligt deras hållbarhetskrav. Över 70 ton certifierad fisk serverades under OS, en rejäl förbättring sedan London 2012 då 40 ton av den fisk som serverades var certifierad. Allt trä som användes under spelen var certifierat.

Partick Reed från USA slår ut på 18:e tee under inspelningsvarven inför Rio 2016. Foto: TT

Partick Reed från USA slår ut på 18:e tee under inspelningsvarven inför Rio 2016. Foto: TT

Värna om naturen

Vid den nya olympiska golfbanan återställdes 44 hektar av inhemsk naturlig vegetation och likaså 7,3 hektar i Olympic Park.

Nio kilometer ursprungliga flodbanor har återställts genom att man har byggt upp flodbankar och dräneringssystem.

Bättre på att ta hand om soporna

Santiär infrastruktur i form av avsloppshanteringsanläggningar har förbättrats och fått bättre rutiner för att arbeta mer hållbart i framtiden.

Ett nytt sophanteringscenter med kapacitet att hantera 9 000 ton dagliga sopor har etablerats tillsammans med 10 nya avloppsreningsverk och 2 100 km avloppsrörssystem i västra Rio.

Rios sista öppna soptipp stängdes 2012.

1100 ton sopor återvanns under spelen och med hjälp av lokala kooperativ gav det inkomster till ”sop plockare”. Innan spelen startade skickades 356 ton med återvunna sopor till återvinningsindustrin med hjälp av dessa kooperativ.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper