Topp och Talang

Topp och Talang är ett skräddarsytt stöd för aktiva som bedöms ha potential att kunna nå medaljkapacitet på OS med en uthållig satsning och rätt stöd.

SOK:s Topp och Talang ska ge aktiva med potential att nå världstoppen möjlighet att göra en hundraprocentig satsning, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Olympiska framgångar är lika mycket värda i alla idrotter. Stödet finansieras av medel från SOK:s partners.

Stödet till Topp och Talang är skräddarsytt och behovsprövat för varje aktiv. Syftet är att ge stöd till sista steget i satsningen mot världstoppen. Stödet baseras på en individuell utvecklingsplan där den aktive inom tre till sex år ska nå eller finnas i världstoppen i sin idrott. En aktiv, dennes personlige tränare och förbundens sportsliga ledning arbetar fram utvecklingsplaner och SOK:s roll är att kvalitetssäkra planer och stöd samt att föra in erfarenheter från andra idrotter och från andra länder.

Jesper Sjökvist i SOK:s resursteam assisterar skidskytten Elvira Öberg under fystesterna på Bosön. Foto: SOK

Jesper Sjökvist i SOK:s resursteam assisterar skidskytten Elvira Öberg under fystesterna på Bosön. Foto: SOK

Satsningen utvärderas varje år för att säkra att den håller hög internationell kvalitet och genomförs enligt plan.

SOK:s resursteam tillför kompetens och rådgivning till aktiva och tränare/ledare inom specialistområden som fysisk träning, nutrition, medicin, prestationspsykologi, coaching och prestationsanalys.

Stödet ger resultat

SOK startade stödprogrammet Topp och Talang 1998 och utfallet av stödet har en dokumenterat hög nivå. Drygt 30 procent av talangerna i Topp och Talang lyckas ta steget till medaljkapacitet vid VM eller OS efter fyra till sex år. Utfallet är i stort på samma nivå för vinter- och sommaridrotterna och för herrar och damer. Ur ett internationellt perspektiv anses detta som ett mycket bra utfall.

Så här kan stödet se ut

Vad en aktiv ska få för stöd i Topp och Talang är alltid unikt. Det beror på vad som redan finns på plats i den aktives satsning och vad som fattas för att satsningen ska vara maximal. Stödet är skräddarsytt, behovsprövat samt bygger på varje aktivs individuella utvecklingsplan.

Coach Sebastian Melander och gymnasten Jonna Adlerteg preparerar barren inför ett träningspass i London 2012. Foto: SOK

Coach Sebastian Melander och gymnasten Jonna Adlerteg preparerar barren inför ett träningspass i London 2012. Foto: SOK

Här tar vi upp de områden som de flesta stödfunktioner hamnar inom.

Idrottsligt stöd:

 • Internationella tävlingar - stöd för att kunna delta på fler internationella tävlingar med bra konkurrens i världstoppen.
 • Träningsläger - det går inte alltid att utföra sin idrott året runt i Sverige. Många sommaridrotter är i behov av att åka till varmare länder under vinterhalvåret för att få en bra uppladdning innan kommande säsong. Likaså kan vinteridrottare behöva åka iväg för att hitta snö och is tidigare än den kommer på hemorten.
 • Sparring - många idrotter, exempelvis kampidrotterna är i behov av bra sparringpartners för att utvecklas. För de bästa i Sverige är det ofta svårt att hitta dessa på hemmaplan, utan man behöver åka ut i världen för att kunna träna med de bästa. Att åka på sparringläger eller att se till att bra träningspartner kan komma till Sverige på träningsläger kan SOK vara med att stötta.
 • Tränare - långt ifrån alla hemmatränare har sitt tränarjobb som heltidssysselsättning. Ofta har de ett vanligt arbete vid sidan av som måste skötas på heltid eller deltid. Här kan SOK vara med och ersätta en tränare så att den har råd att avsätta mer tid med den aktive så att träningen får högre kvalitet.
 • Förbundskapten - Alla förbund har inte råd att anställa förbundskaptener i sina idrotter. SOK kan hjälpa förbundet med att anställda förbundskaptener på hel- eller deltid.

SOK:s fysio Peter Drugge testar rörligheten hos boxaren Adam Chartoi. Foto: SOK

 • Fysisk träningsrådgivning - i SOK:s resursteam finns några av landets bästa träningsrådgivare som kan fungera som bollplank till hemmatränarna när det gäller fysträning och för att lägga upp årets träningsplanering för långsiktig utveckling och prestation.
 • Material - Vissa idrotter är materialmässigt mer kostsamma än andra. SOK kan betala kostsamt material för träning och tävling. En annan sak som aktiva kan få stöd till är utveckling av nya produkter som leder till prestationsutveckling.

Kick-off för nya intagna i Topp och Talang 2019. Övre raden: Fabian Delryd, friidrott, Thobias Nilsson Montler, friidrott, Viktoria Larsson, skyttesport, Truls Möregårdh, bordtennis, Erik Holmer, kanotslalom. Nedre raden: Kalle Berglind, skateboard, Oskar Rozenberg Hallberg, skateboard, Jennie-Lee Burmansson, freeskiing. Foto: SOK. Foto: SOK

Medicinskt stöd

 • Kontaktläkare - i de fall idrotten saknar en egen kontaktläkare så har Topp och Talang tillgång till SOK:s egen kontaktläkare.
 • Hälsokontroll - samtliga aktiva i Topp och Talang får varje år genomgå en hälsokontroll.
 • Akutlina - Alla aktiva i Topp och Talang har tillgång till en telefonakut till SOK:s läkarteam som kan ge råd och hjälp så fort en skada eller sjukdom uppstår.
 • Gynekologi - i SOK:s resursteam finns tillgång till specialist inom gynekologi.
 • Fysioterapi - SOK:s resursteam har specialister inom rehab och återgång till full träning efter skada. Det finns ett brett nätverk över landet med sjukgymnaster som är specialiserade på att hjälpa elitidrottare.
 • Vårdförsäkring - alla aktiva i SOK:s Topp och Talang samt OS-trupperna har en vårdförsäkring.

Andra stödfunktioner

 • Videosupport - många idrotter är hjälpta av videoanalyser i tränings- och tävlingssituationer.
 • Kostrådgivning - i SOK:s resursteam finns kostrådgivare med olika specialistkunskaper. Att äta bra med tillräcklig energimängd och rätt näringsinnehåll är grunden. Olika idrotter kräver också speciella upplägg.
 • Idrottspsykologisk rådgivning - i SOK:s resursteam finns beteendevetare med specialistkunskaper inom såväl prestationspsykologi för aktiva som coaching för tränare och coacher.
 • Medierådgivning - SOK:s kommunikationsexperter kan rådge hur man bäst samarbetar med medier.
 • Seminarier - SOK anordnar årligen flera seminarier för Topp och Talang i olika ämnen och med stora inslag av erfarenhetsutbyte mellan aktiva från olika idrotter.

Sociala stödinsatser

 • Individuella stipendier - Alla aktiva i Topp och Talang har möjlighet att söka ett stipendium varje år. Stipendierna är skattefria och inkomstbeprövade vilket innebär att de som redan tjänar tillräckligt mycket på sin idrott inte kan få stipendiet. Med hjälp av SOK:s stipendium har aktiva möjlighet att satsa hundra procent på sin idrott. 
 • Karriärsrådgivning - SOK:s HR-partner PerformIQ erbjuder stöd för att hantera dubbla karriärer eller livet efter idrotten. Aktiva får en personlig coach som hjälper till att bygga CV, intervjuträning, personlighetstester, ta fram mål och delmål. De hjälper också till med praktik, deltidsarbete eller arbete efter idrottskarriären.

Så här kommer man in

Man kan komma in i Topp- och Talang antingen genom prestation eller via en så kallad Talangselektion.

Toppresultat

En aktiv kan komma in i Topp och Talang efter att ha presterat toppresultat. Med toppresultat menas att ta medalj på VM eller vid upprepade världscupstävlingar där deltagandet har varit i högsta konkurrens.

Klättraren Samuel Wingårdh under fystesterna på en talangselektion på Bosön tillsammans med SOK:s träningsrådgivare Dimitrios Panagiotopoulos. Foto: SOK

Talangselektion

SOK genomför varje år två talangselektioner dit de olympiska specialidrottsförbunden kan nominera talanger som de tror mest på inom sin idrott. De aktiva som bjuds in till en talangselektion får under två dagar göra fysiska tester och hälsoundersökningar. De träffar också SOK:s sportchefer och beteendevetare under en personlig intervju.

För att en aktiv ska bjudas in till en talangselektion ska den aktive bedömas ha kapacitet och förutsättningar att nå världstoppen inom 3-6 år om rätt stöd ges.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper