Gruppdiskussion bland några av tränarna i Tränare Paris Milano 2024-26 tillsammans med näringsfysiolog Anna Melin. Foto: SOK.

Publicerad 27 januari 2023

Tränare fördjupar sig i uthållighet, nutrition och sömn

Nutrition kopplat till uthållighet stod på schemat när tränare i SOK:s utvecklingsprogram Paris & Milano 24-26 träffades i Jönköping.

Det här var en av två tematräffar under våren där de deltagande tränarna får ta del av erkända framgångsrecept i teoretiska föreläsningar varvat med gruppdiskussioner där de får möjlighet att reflektera utifrån sin tränarroll och byta erfarenhet från sin egen vardag som tränare.

På träffen i Jönköping var flera av föredragarna från SOK:s resursteam. SOK:s Sport- och utvecklingschef Johan Flodin pratade om uthållighet vid kontinuerligt arbete och träningsrådgivaren Rickard Nilsson tillsammans med Mårten Fredriksson pratade om uthållighet mot intermittent arbete i tävling och träning. Kostrådgivaren Stefan Pettersson och näringsfysiologen Anna Melin pratade om nutrition kopplat mot uthållighet och viktproblematik och sömncoachen Sanjay Verma pratade om sömnens betydelse för återhämtning.

Fakta Tränare Paris – Milano 2024-2026

Utvecklingsprogrammet Tränare Paris – Milano drog i gång i mars 2022 och följer 86 tränare från 33 idrotter mot de kommande spelen. Även tränarna som ingår i utvecklingsprogrammet Olympisk Offensiv kvinnliga tränare är med bland deltagarna.

Programmet består av såväl fysiska som digitala träffar där deltagarna får ta del av både vetenskapens framsteg i teoretiska föreläsningar och faktiska framgångsfaktorer under praktiska pass och clinics. Längs programmets gång får deltagarna dokumentera och reflektera över sitt eget tränarskap med hjälp av sina tränarkollegor och SOK:s resurspersoner, som ska underlätta att överföra kunskaperna till praktisk handling. Två gånger kommer deltagarna samlas för gemensamma tränarveckor då utbildningen intensifieras med ett specifikt fokus.

Syftet med tränarutvecklingsprogrammet Tränare Paris Milano är att:

  • Öka kunskapen om träningslära och träningsplanering i praktiken.
  • Lära av andra (idrotters) tränare och specialister – kunskaper, erfarenheter och miljöer.
  • Ge möjlighet till diskussion och reflektion över eget och andras tränar- och ledarskap.
  • Stärka de personliga kontakterna och bidra till att skapa ett starkare nätverk för tränare.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper