Full fart på diskussionen när kamp och rackersporterna diskuterar prestationsanalys vid den första av SOK:s klusterträffar. Foto: SOK.

Publicerad 26 september 2022

Analysera för att påverka prestationen

Ha koll på grunderna för att få ut maximalt av analysarbetet var ett av medskicken när SOK samlade de första idrotterna för att dela erfarenheter inom prestationsanalys och leta gemensamma utvecklingsområden.

Under september har SOK genomfört två av fem planerade klusterträffar där de olympiska idrotterna delar med sig av sina erfarenheter inom prestationsanalys och får möjlighet att hitta nya gemensamma utvecklingsområden. Träffarna ingår i ett projekt som syftar till att öka kunskaperna inom prestationsanalys för att utveckla svensk idrott.

Vid första tillfället träffades tränare och ansvariga för prestationsutveckling från kamp- och racketsporter. Dagen därpå var det lagbollsporternas tur. Tillsammans med RF och SOK:s resurspersoner på området Anton Kalén, Anders Eriksson och Lars Ljung lyfter man sina bästa exempel och hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Anders Eriksson har bland annat jobbat länge på Fotbollsförbundet med framför allt damlandslaget och Lars Ljung har varit inblandad i idrotter som judo, brottning och bordtennis.

Människor runt ett bord som tittar på en skärm som visar upp datorgrafik. En man pekar in mot skärmen.

Anders Eriksson visar en av matchanalyserna efter en fotbollsmatch. Foto: SOK.

Att komma i gång

Anton Kalén beskriver fyra olika steg av analysarbetet och att det är viktigt att definiera var man befinner sig på analystrappan.

– Man måste bestämma sig för vilka beslut man vill att analysen ska ligga till grund för. Annars är det lätt att man går vilse i sifferdjungeln eller får fel förväntningar av resultatet från den data man har samlat in, säger Anton Kalén.

Kalén ger ett exempel från brottningen där datan säger att "man vinner fler matcher i röd trikå än blå".

– Vad ska man göra med den informationen? Varken brottaren eller tränaren kan påverka vilken färg man brottas i. Så den analysen hjälper dem inte på något sätt att fatta beslut kring matchstrategi eller träningsupplägg.

FAKTA/ Analystrappan

Deskriptiv analys Hur var prestationen?
Diagnostisk analys Varför blev prestationen så?
Prediktiv analys Hur kommer nästa prestation att bli?

Preskiptiv analys Vad bör vi göra för att kunna påverka nästa prestation?

Viktiga medskick

Det är viktigt att analysen blir en del av coachingprocessen. Att arbeta med prestionsanalys ska inte ses som ett hot mot tränarens eller förbundskaptenens ansvarsroll utan som ett verktyg för att hjälpa dem att fatta rätt beslut. Vad ska vi ha för strategi? Vad ska vi träna på? Vem ska vi ta ut? Hur bra behöver vi bli?

Anders Eriksson poängterar att det är viktigt att analytikern har med sig vad som är relevant, hur lång tid man har på sig att påverka en prestation och när man ska gå in. I fotboll är halvtidsvilan ett typexempel där man fortfarande kan påverka faktiskt matchresultat medan man i exempelvis brottning och judo får inrikta sig på tiden innan, mellan och efter matcher.

– En av mina viktigaste uppgifter under en fotbollsmatch är att filtrera och begränsa hur mycket information jag ska föra vidare till tränarna vid halvtidspaus. Då är det viktigt att vara konkret och kortfattad, annars är risken stor att det viktigaste försvinner i mängden, säger Anders Eriksson.

En analys av potentiella straffskyttar är en vanlig analys som målvakterna går igenom innan en matcherna. Foto: TT

Något som är centralt för om analysen kommer ha effekt eller inte är att budskapet når fram till den aktive. Här ger Anders Eriksson flera tips från hur de arbetar inom fotbollen.

  • Se till att förstärka det positiva.
  • Konkretisera utvecklingsområden.
  • Skapa förutsättningar så att spelarna kan göra sin egen analys.
  • Skilj på feedback och feedforward. Under pågående tävling är det mer produktivt att koncentrera sig på det som kan påverka den resterande prestation.

– En fotbollsspelare som upplever att den blir ”bedömd” på andelen felaktigt slagna passningar kan hamna i ett läge där man inte vågar ta risker. I det fallet blir statistiken snarare ett hinder för den faktiska prestationen, säger Anders Eriksson.

Inte för sent att haka på analyståget

Under november genomförs ytterligare tre liknande träffar för idrottskluster med liknande prestationsfokus och det är fortfarande möjligt för flera idrotter att delta genom att anmäla sig till SOK. Den 27-28 oktober hålls också Sveriges första konferensen i ämnet Sports Analytics på högskolan i Skövde i samarbete med SOK.

– Olika idrotter har kommit olika långt i arbetet med prestationsanalys och vi har alla mycket att lära av varandras erfarenheter. Min förhoppning är att de här träffarna ska mynna ut i några gemensamma projekt som några förbund kan dra i gång med stöd från SOK, säger Johan Flodin, sport- och utvecklingschef på SOK.

FAKTA/ Höstens kommande träffar

  • 22 november: Precisionsidrotter
  • 23 november: Kraft- och poweridrotter
  • 24 november: Uthållighets- och cykliska idrotter.

Anmäl ditt intresse till :johan.flodin@sok.se


Skövde Sports Analytics Summit

  • 27-28 oktober, Högskolan i Skövde

Partners

Huvudsponsorer, logotyper