Publicerad 24 november 2015

Coachernas roll inför Rio 2016

Det är inte bara de aktiva som behöver förbereda sig inför Rio, även coacherna får en naturlig mötesplats för utbyten och kollegialt stöd.

- SOK's målsättning är att coacherna ska informeras, fortbildats och få möjlighet till kollegiala möten över idrottsgränserna, berättar Olle Anfelt, Koordinator Coaching, SOK.

I de flesta idrotter är en coach en helt avgörande allians för framgång, menar Olle Anfelt.
- Vi har en utmaning att få ihop alla goda viljor. Det är viktigt att skapa en arena för coachning Om man har en ung aktiv, som satsar på elitnivå så krävs det mycket från coachen. SOK har tagit fram framgångsfaktorer för ett lyckats OS från ett ledarperspektiv.

Ta tag i alla småsaker
Olle har samlat alla coacherna som följt med till uppladdningslägret för att berätta bland annat om vikten av att ha en plan och följ den samt att man snabbt tar tag i småsaker som dyker upp längs vägen.
- Småsaker blir stora saker ganska snabbt. Saker vi kan tycka är fjuttiga saker i övrigt. När jag känner, det här känns inte riktigt rätt i magropen, då är det viktigt att ledaren förstår att "jag har rätt". Det är enklare att lösa frågorna tidigt.

Sociala medier
Ett nytt inslag som Olle ägnar en stor del av sin föreläsning kring är de sociala medierna. Här menar Olle att man får akta sig.
- Se upp med de sociala medierna. Det är ett enormt energilekage från sociala medier. De aktiva använder ofta medierna för att bygga självförtroende och tillit, men en enda negativ kommentar kan sätta sig otroligt starkt mentalt. En negativ känns mer än tio positiva och blir i slutändan prestationsförstörande.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper