Publicerad 14 april 2015

Prio mot Rio: OS-uttagningarna

Att ta ut själva OS-truppen har sin givna plats i artikelserien om SOK:s fem högsta prioriteringsområden inför Rio 2016. Den svenska truppchefen Peter Reinebo förklarar hur det går till.

Lisa Nordén, triathlon var en av de 40 aktiva som togs ut i första uttagningstillfället till OS i London 2012. Foto: Jack Mikrut, SOK

Uttagningarna till OS har medaljer till svenska OS-truppen som mål. Uttagningarna av både aktiva och ledare sker via ett nära samarbete mellan SOK och förbunden. Här gör SOK:s sportchefer och grenarnas headcoacher ett gemensamt arbete.

Senast tio månader före OS ska kvalitetskrav för olika idrotter och tidsplaner för uttagning fastställas och dokumenteras. Det är viktigt att alla aktuella aktiva och ledare får tydlig information om regler och uttagningskriterierna samt hur de ska tillämpas i de olika grenarna.

- SOK:s ambition är att ta uttagningsbeslut så tidigt som möjligt för att därigenom skapa förutsättningar för långsiktig planering och bra OS-förberedelser. De första uttagningarna till Rio 2016 kommer att ske i november 2015 och de sista i juni 2016, berättar Peter Reinebo.

De internationella kvalen, som är en förutsättning att klara för att bli OS-uttagen, är i flera grenar redan igång medans i andra grenar avgörs de sent under våren 2016.

Sverige tillämpar, i likhet med många andra länder, egna resultatkriterier för uttagningen till OS. Grundkravet är att en aktiv ska ha visat att man kan konkurrera om en topp-8 plats för att bli uttagen. Men kravet kan sänkas om det handlar om en aktiv som är mycket lovande och bedöms kunna topprestera vid nästkommande OS. Erfarenheten visar att ett "första OS" är en bra investering i framtiden. Grundkriteriet ska uppnås i högsta internationella konkurrens med så kallad olympisk räkning, det vill säga med beaktande av det antal aktiva per nation som reglerna medger för OS-deltagande.

- I och med våra uttagningsregler så är OS-truppen kvalitativt jämn och – alla oavsett medial status, idrottens storlek eller egen ekonomi – ska ges ett så bra stöd som möjligt i OS-förberedelserna och på plats för att kunna prestera på plats i Rio, säger Peter Reinebo, svensk truppchef för Rio 2016.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper