Publicerad 27 januari 2023

SOK väljer ny ordförande i april

Sveriges Olympiska Kommitté kommer att välja en ny ordförande i samband med det ordinarie årsmötet den 20 april. Valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta SOK:s åttonde ordförande.

Anders Larsson har fungerat som SOK:s tillförordnande ordförande sedan Mats Årjes lämnade sitt uppdrag i slutet av november månad. Anders mandat som tillförordnad ordförande gäller fram till ordinarie årsmötet i april, då ska en ny ordförande väljas i ett fyllnadsval på två år i enligt med gällande stadgar. Valberedningens ordförande Patrik Tengwall leder arbetet med att hitta SOK:s åttonde ordförande sedan organisationen bildades 1913.

-Vi i valberedningen har påbörjat det viktiga arbetet. Våra medlemsförbund kommer ges tid att nominera kandidater. Vi kommer skriftligen att informera alla medlemsförbund angående processen, säger Patrik Tengwall.

Mats Årjes valde att lämna uppdraget som ordförande i SOK i samband med en pågående rättprocess och han har nu meddelat valberedningen att han inte ämnar komma tillbaka till positionen som ordförande.

Fakta/Ordföranden i SOK

  • 1913-1933: Kronprins Gustaf Adolf.
  • 1933-1947: Prins Gustaf Adolf.
  • 1947-1997: Prins Bertil.
  • 1997-2000: Carl-Gustav Anderberg.
  • 2000-2016: Stefan Lindeberg.
  • 2016-2018: Hans Vestberg.
  • 2018-2023: Mats Årjes.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper