SOK har haft ordförandekonferens i antika Olympia under de senaste dagarna, hela 35 olympiska specialförbund fanns på plats. Foto: SOK.

Publicerad 7 oktober 2022

Elitidrottens förutsättningar i fokus

Sverige har minst pengar att fördela till elitidrott av andra jämförbara länder i Norden och Europa.
- Vi ser i internationella jämförelser att vi i Sverige satsar 50 procent mindre på olympisk idrott än exempelvis Norge och Danmark. Storbritanniens seglingssatsning har mer resurser än SOK:s stöd till alla olympiska idrotter, säger SOK:s ordförande Mats Årjes.

Den internationella forskningsstudien SPLISS visar att Sverige rankas långt efter länder som Schweiz, Polen, Nederländerna, Nya Zeeland och Danmark. Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) hade under fjolåret 233 miljoner att via idrottsförbunden användas till toppidrottsstöd, pengarna kommer från både staten och näringslivet. Schweiz har fyra gånger de resurserna, Nederländerna tripplar den summan.

Totalt fanns 35 olympiska specialförbund på plats under SOK:s ordförandekonferens i den olympiska rörelsens antika vagga i Olympia för att diskutera vad som krävs för att öka den internationella konkurrenskraften och utveckla den olympiska rörelsen i Sverige. Enigheten bland förbunden var stor kring att det krävs större gemensamma satsningar. Och att SOK ska ta en större roll i att företräda och stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.

- SOK:s medlemmar och SOK:s styrelse är helt eniga om att vi behöver kraftsamla. Flera undersökningar visar att vi i Sverige har mindre resurser till elitidrott jämfört med våra grannländer i Norden och Europa, säger SOK:s ordförande Mats Årjes.

SOK:s medlemsorganisationer har samma bild. Det totala stödet till elitidrott i Sverige behöver fördubblas för att på sikt kunna upprätthålla den höga nivå som svensk elitidrott vill befinna sig på.

- Vi som sitter i SOK:s styrelse har fått ett tydligt uppdrag av de olympiska specialförbunden. Vi behöver hitta mer resurser. I dag har vi många aktiva som satsar mot världstopp som lever på existensminimum i sin strävan att kämpa om medaljer i OS eller VM, säger Mats Årjes.

- Att Sverige fortfarande har stora framgångar på internationell nivå är för att vi är effektiva och duktiga på att använda de resurser som finns. Det resultatutfall vi har haft i de senaste spelen, utifrån vår kapacitet, har varit anmärkningsvärt hög, säger Mats Årjes.

Mats Årjes håller tal under SOK:s ordförandekonferens i grekiska Olympia. Foto: SOK

Mats Årjes håller tal under SOK:s ordförandekonferens i grekiska Olympia. Foto: SOK

Partners

Huvudsponsorer, logotyper