Åsa Llinares Norlin, SPK, Anders Larsson, SOK och Björn Eriksson, RF. Foto: TT.

Publicerad 19 april 2023

Historiskt förslag om samverkan för elitidrotten

Den svenska idrottsrörelsen står enig i hur elitidrotten bäst ska utvecklas. SOK, RF och SPK har arbetat fram identiska svar på motioner inför vårens årsmöten.
- Det är en historisk händelse. Vi hoppas kraften och enigheten inom idrottsrörelsen kommer att bana väg för utökade resurser till svensk toppidrott, säger SOK:s tillförordnade ordförande Anders Larsson.

Styrelserna i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Riksidrottsförbundet (RF) samt Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) presenterar ett gemensamt förslag för fortsatt utveckling av stödet till svensk elitidrott. Beslut om förslaget tas vid respektive organisations stämma/årsmöte.

Till Riksidrottsmötet i maj och SOK:s årsmöte i april har två motioner från medlemsförbunden inkommit på temat svensk internationell konkurrenskraft i framtiden. I båda fallen lyfts behov av samverkan kring stöd och insatser från de tre organisationerna gentemot medlemsförbunden, samt att svensk elitidrotts internationella konkurrenskraft blir en prioriterad fråga.

- I och med förslaget ges vi tre organisationer fortsatta möjligheter att utveckla arbetet inom ramen för Elitidrott2030. Det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad. Elitidrott är för många ett låglöneyrke. Ska svenska elitidrottare ha en chans i den alltmer hårdnande konkurrensen behöver vi gemensamt stärka förutsättningarna, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och i styrgruppen för Elitidrott2030.

I det gemensamma projektet Elitidrott2030 har organisationerna under 2022 jobbat tillsammans för att påvisa elitidrottens behov av ett väsentligt resurstillskott från staten och näringslivet.

- Idrotten är starkast när vi arbetar tillsammans. Genom att dra nytta av kraften av våra tre organisationer gentemot beslutsfattare, och i samverkan med näringslivet, har vi goda möjligheter att flytta fram positionerna framöver. För paraidrottare på elit- och talangnivå är utmaningarna stora och det är svårt att få tillräckligt stöd vad gäller att finansiera sin satsning, menar Åsa Llinares Norlin, ordförande i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Styrelsernas förslag

Styrelsernas förslag till stämmorna handlar om att fortsätta utveckla Elitidrott2030 genom en effektiv och ändamålsenlig organisering av stödet till elitidrotten samt att styrelserna vill ha medlemmarnas uppdrag att analysera hur man genom satsningen kan intressera staten att bidra till en väsentlig resursförstärkning. Parallellt vill styrelserna också analysera hur nya, kommersiella rättigheter kan skapas, var organisation för sig och de tre organisationerna tillsammans.

- Möjligheterna för elitidrottare att konkurrera internationellt behöver stärkas. Vi arbetar nu gemensamt för att analysera förutsättningarna för OS och Paralympics i Sverige 2030 och är övertygade om att internationella framgångar och evenemang skapar gemenskap, stolthet och delaktighet för hela Sverige, avslutar Anders Larsson, tillförordnad ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté.

Först ut att behandla styrelsernas förslag är SOK:s årsmöte den 20 april. Därefter följer Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté den 13 maj innan Riksidrottsförbundets stämma under helgen 26-28 maj.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper