Förstudie om OS och Paralympics i Sverige 2030

I februari 2023 inledde Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet en förstudie angående OS och Paralympics i Sverige 2030.

Förstudien syftar till att undersöka om förutsättningarna verkligen finns för att genomföra tävlingarna i Sverige. Den ska vara klar den 15 juni.

Partners