Foto: TT.

Publicerad 21 april 2023

Sju av tio vill att Sverige söker OS och Paralympics

Sju av tio svenskar tycker att Sverige ska söka OS och Paralympics 2030 om förstudien visar att det är möjligt att genomföra hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel. Det visar en undersökning av Kantar Public.
- Roligt att det finns ett så starkt stöd. Nu jobbar vi vidare med förstudien för att säkerställa att vi ska kunna leverera spel som är kostnadseffektiva, hållbara och demokratiska, säger SOK:s nyvalde ordförande Hans von Uthmann.

Undersökningen som är gjord av Kantar Public 4-12 april innefattar drygt 3 300 intervjuer. 

- Vi är duktiga på att arrangera idrottsevenemang i Sverige och det är positivt att allmänheten nu visar tilltro till idrottens förmåga vara en kraft i hållbarhets- och demokratiutveckling. Nästa steg blir att se vad förstudien visar om vilka förutsättningar som faktiskt finns att lyckas med det. Jag oroar mig för att krafter vill tillåta deltagande från Ryssland och Belarus. Det känns betryggande att vi inom den nordiska idrottsfamiljen har tagit tydlig ställning att inte öppna för det, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Förstudien har hittills kommit fram till att OS och Paralympics ska arrangeras med befintliga arenor. Nya arenor ska inte byggas. Kantar Sifos undersökning visar att just det är en förutsättning för att svenska folket också ska vara mer positiva än tidigare till OS och Paralympics 2030.

- Det blir extra viktigt att ha med sig i våra fortsatta kontakter med orter som Stockholm, Falun, Åre och Östersund, säger SOK:s nyvalde ordförande Hans von Uthmann, som även är sammankallande i förstudiens styrgrupp.

- I undersökningen är det också tydligt att svenska folket vill att spel i Sverige ska stå för demokratiska värden som jämställhet och inkludering. Vi ser att ett Paralympics och OS till Sverige skulle ge idrottsrörelsen kraften att bli en ännu starkare motor för en positiv samhälls- och idrottsutveckling i hela landet, säger SPK:s ordförande Åsa Llinares Norlin.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) fortsätter i förstudien att utreda förutsättningarna för OS och Paralympics i Sverige 2030. Under de 50 arbetsdagar som förflutit sedan presskonferensen den 8 februari har tio arbetsgrupper med 30 representanter från SOK, SPK och RF skapats. Förstudien har hittills haft över 100 möten med idrotten, politiken, näringslivet, civilsamhället. 

Ytterligare statusuppdateringar kring förstudien lämnas i samband med SPK:s årsmöte den 13 maj och kring Riksidrottsmötet 26-28 maj. Senast den 1 juli ska förstudien vara klar.

Fakta/Kantar Publics undersökning

Fråga: Om förstudien visar att Sverige har möjlighet att genomföra hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel, tycker du att Sverige ska söka vinter-OS och Paralympics 2030?
Svar: Ja, mycket positiv: 33%. Ja, ganska poistiv: 36%. Nej, ganska negativ: 12%. Nej, mycket negativ: 9%. Tveksam, vet ej: 11%.

Fråga: Om Sverige skulle arrangera OS och Paralympics 2030 skulle spelen arrangeras i befintliga arenor på olika platser i Sverige. Nya arenor ska inte byggas. Mot bakgrund av det, hur ser du på att vi genomför olympiska och paralympiska spel i Sverige?
Svar: Mycket positivt: 33%. Ganska positivt: 41%. Ganska negativt: 10 procent. Mycket negativt: 8%. Tveksam, vet ej: 8%.

Fråga: OS och Paralympics 2030 ska finansieras med bidrag från IOK, näringslivet och kommersiella intäkter. Mot bakgrund av det, hur ser du på att vi genomför olympiska och paralympiska spel i Sverige?
Svar: Mycket positivt: 31%. Ganska positivt: 43%. Ganska negativt: 9%. Mycket negativt: 7%. Tveksam, vet ej: 9%.

Fråga: Sverige är en van arrangör av både vinter-och sommarmästerskap. Sverige har och kommer bland annat att arrangera skid-VM, skidskytte-VM, ishockey-VM, para skid-VM, konståknings-VM och handbolls-VM. Vad tycker du om att Sverige arrangerar stora idrottsmästerskap?
Svar: Mycket positivt: 35%. Ganska positivt: 45%. Ganska negativt: 6%. Mycket negativt: 4%. Tveksam, vet ej: 10%.

Fråga: Oavsett vilken inställning du har när det gäller Sverige som arrangör av OS och Paralympics, tror du att Sverige skulle kunna arrangera välorganiserade, hållbara och demokratiska spel?
Svar: Mycket positivt: 44%. Ganska positivt: 45%. Ganska negativt: 4%. Mycket negativt: 2%. Tveksam, vet ej: 4%.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper