Styrelsen

SOK:s styrelse består av ordförande och åtta ledamöter samt svenskar som är personligt invalda i IOK och därtill en ledamot från Aktivas Kommitté.

 • Mats Årjes
 • Ordförande
 • E-post: mats.arjes@sok.se
 • Maria Damgren-Nilsson
 • Vice ordförande
 • E-post: ria.nilsson@triathlon.org
 • Anders Larsson
 • Vice ordförande
 • Olle Dahlin
 • Ledamot
 • E-post: olle.dahlin@skidskytte.se
 • Malin Eggertz Forsmark
 • Ledamot
 • E-post: malin.eggertz.forsmark@gymnastik.se
 • Hans von Uthmann
 • Ledamot
 • E-post: hans.vonuthmann@basket.se
 • Anette Norberg
 • Ledamot
 • E-post: anette.curling@hotmail.com
 • Petra Sörling
 • Ledamot
 • E-post: Petra.sorling@svenskbordtennis.com
 • Stefan Rahm
 • Ledamot
 • E-post: Stefan.rahm@olympian.org
 • Anna Laurell Nash
 • Aktivas representant i SOK:s styrelse
 • E-post: annalaurell@gmail.com
 • Gunilla Lindberg
 • Generalsekreterare, IOK medlem
 • E-post: gunilla.lindberg@sok.se
 • Frida Hansdotter
 • Adjungerad styrelseledamot, IOK medlem
 • Peter Reinebo
 • Verksamhetschef, adjungerad i styrelsen
 • Telefon: +46 (0) 8 - 402 68 08
 • Mobil: +46 (0) 706-578804
 • E-post: peter.reinebo@sok.se

Partners