Aktivas Kommitté

De aktivas kommitté i SOK ska ta tillvarata de aktivas intressen och vara en länk mellan de aktiva och SOK.

Till kommittén kan de aktiva vända sig med frågor och synpunkter. Det är sedan kommitténs uppgift att föra dessa vidare till SOK:s ledning och styrelse.

Aktivas Kommitté utses genom röstning av aktiva i OS-trupperna och Topp- och talanggruppen. Aktivas Kommitté utser inom sig en ordförande och vice ordförande samt en person som är adjungerad till SOK:s styrelse. Aktivas Kommitté har två (2) röster på SOK:s årsmöte.

Har du som aktiv synpunkter eller frågor som du vill att kommittén ska ta upp eller svara på, mejla till aktivaskommitte@sok.se

 • Anna Lindberg
 • Ordförande
 • E-post: anna@mollis.se
 • Anna Laurell Nash
 • Vice ordförande Aktivas Kommitté, Aktivas representant i SOK:s styrelse
 • E-post: annalaurell@gmail.com
 • Carolina Klüft
 • Ledamot
 • E-post: carro@multimindlife.se
 • Felix Elofsson
 • Ledamot
 • E-post: aktivaskommitte@sok.se
 • Emil Jönsson
 • Ledamot
 • E-post: e mil@annaoemil.se
 • Kim Martin Hasson
 • Ledamot
 • E-post: kim_martin86@hotmail.com
 • Maria Pietilä Holmner
 • Ledamot
 • E-post: mariapietilaholmner@gmail.com
 • Mattias Andersson
 • Ledamot
 • E-post: mail@mattiasandersson.se
 • Sofia Mattsson
 • Ledamot
 • E-post: sofmat@live.se

Partners