Aktivas Kommitté

De aktivas kommitté i SOK ska ta tillvarata de aktivas intressen och vara en länk mellan de aktiva och SOK. Aktivas Kommitté ska också vara en referensgrupp för SOK:s verksamhet.

Till kommittén kan de aktiva vända sig med frågor och synpunkter. Det är sedan kommitténs uppgift att föra dessa vidare till SOK:s ledning och styrelse.

Aktivas Kommitté utses genom röstning av aktiva i OS-trupperna och Topp- och talanggruppen. Aktivas Kommitté utser inom sig en ordförande och vice ordförande samt en person som är adjungerad till SOK:s styrelse. Aktivas Kommitté har två (2) röster på SOK:s årsmöte.

Kontakta Aktivas kommitté

Har du som aktiv synpunkter eller frågor som du vill att kommittén ska ta upp eller svara på, mejla till aktivaskommitte@sok.se

 • Mattias Andersson
 • Ordförande
 • E-post: mattias.andersson@olympian.org
 • Maria Pietilä Holmner
 • Vice ordförande
 • E-post: mariapietilaholmner@gmail.com
 • Stina Gardell
 • Aktivas representant i SOK:s styrelse
 • E-post: stinagardell90@gmail.com
 • Carolina Klüft
 • Ledamot
 • E-post: carolina@generationpep.se
 • Christoffer Sundgren
 • Ledamot
 • E-post: cr1ppa@live.se
 • Moa Ilar
 • Ledamot
 • E-post: moailar@outlook.com
 • Oscar Wester
 • Ledamot
 • E-post: o.wester@hotmail.com
 • Anna Laurell Nash
 • Aktivas kommitté
 • E-post: annalaurell@gmail.com

Partners

Huvudsponsorer, logotyper