Hans von Uthmann redogjorde under SOK:s årsmöte för den utvärdering som gjorts av kampanjen att få OS och Paralympics till Sverige 2026. På bilden syns även mötesordförande Margareta Israelsson. Foto: SOK

Publicerad 29 september 2020

Utvärdering av 2026-kampanjen

Det blev inget OS och Paralympics i Sverige 2026. Under SOK:s årsmöte presenterades en rapport om varför.
- Vi upplevde oss ha ett starkt koncept och hade stor samsyn med övriga intressenter om vilka samhällsvinster som spel i Sverige kunde föra med sig. Vi förlorade på att vi inte lyckades mobilisera tillräckligt starkt och brett stöd, vare sig politiskt eller i samhället i stort, samt otydlighet kring de ekonomiska garantierna, summerade styrelseledamoten Hans von Uthmann, som lett utvärderingsarbetet.

Sverige förlorade i juni 2019 omröstningen om värdskapet för OS och Paralympics 2026. Om sju IOK-ledamöter röstat annorlunda hade spelen tilldelats Stockholm-Åre i stället för Milano-Cortina. OS-kampanjen Stockholm-Åre 2026 genomfördes 2017-2019 och tog Sverige till final efter att städerna från Schweiz, Österrike, Kanada och Turkiet slagits ut.

Omfattande analysarbete

Till grund för utvärderingen av OS-kampanjen låg ett 40-tal intervjuer med företrädare för idrottsrörelse, politik, näringsliv och civilsamhälle – både nationellt och internationellt. SOK:s styrelseledamöter Hans von Uthmann, Malin Eggertz Forsmark och Anders Larsson drev utvärderingen.

Utvärderingsgruppen kom fram till följande analys av OS-kampanjen:

Värdet av, och attraktionskraften i, större evenemang som ett vinter-OS är stort. Att söka vinter-OS och Paralympics 2026 var ett värdefullt beslut, en positiv möjlighet som också gav flera värden, såsom ökad synlighet samt nya kontakter och partners. Förutsättningen för ansökan att få arrangera vinter-OS och Paralympics, och kampanjen Stockholm-Åre 2026, var de positiva förändringar som följde på IOK:s beslut om Agenda 2020 och The New Norm. Detta var också utgångspunkten för kampanjen, vilket gjorde och gör det möjligt för en svensk OS-ansökan att överhuvudtaget genomföras. Att använda och kommunicera spelen som en ”hävstång” för fokus, utveckling och hållbarhet på många områden kan ses som en klok strategi. Syftet med OS-ansökan och genomförandet av vinter-OS och Paralympics var att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för idrott, folkhälsa, tillgänglighet och samhörighet i Stockholm/Sverige samt att ge möjlighet till näringsliv, civilsamhälle och politik att visa upp och driva svensk förmåga och hållbarhetslösningar. En mer målinriktad och samlad idrottsrörelse samt ett tidigare, starkare, bredare och tydligare uttalat stöd från såväl politik som näringsliv hade krävts för att samla den nationella förmågan till en mer slagkraftig internationell OS-kampanj. Stockholm kommuns beslut att inte ta den formella rollen som värdstad var av stor betydelse för IOK:s värdering av Stockholm-Åre som vinter-OS arrangör. Regeringens stöd hade behövts tidigare för den internationella bilden av en stark svensk OS-ansökan. Kampanjorganisationen för Stockholm-Åre 2026 har sammantaget utfört ett gott arbete och använt resurserna väl utifrån förutsättningarna. Tillgängliga resurser var för små och förmågan att involvera fler intressenter tidigare samt att få fram bindande garantier var inte tillräcklig. Hållbarhetsfrågorna hanterades bra och kampanjen i stort genomfördes också på ett hållbart sätt.

Beslut för framtiden

SOK:s styrelse summerade följande lärdomar från Stockholm-Åre 2026:

 • Fler intressenter borde involverats tidigare.
 • En mer gemensamt målinriktad idrottsrörelse är avgörande.
 • Samspelet med politiken hade behövt starta tidigare.
 • De ekonomiska resurserna i kampanjen var alltför små.
 • Säkrandet av ekonomiska garantier ansågs otillräckligt.
 • Stockholms Stads värdstadsbeslut hade stor betydelse.
 • Det sent uttalade stödet från regeringen var en nackdel.

Kampanjen var ändå väl genomförd:

 • Bra koncept - följde Agenda 2020 och The New Norm.
 • Bra strategi med spelen som hävstång för olika satsningar.
 • Positivt för SOK/svensk idrott med ökad synlighet och nya kontakter/partners.
 • Hållbarhetsfrågorna bra med i konceptet i kampanjarbetet.

SOK:s styrelse fick av årsmötet stöd för att i framtiden verka för följande inriktning:

 • SOK ska genomföra ett starkare och kontinuerligt långsiktigt arbete med politiska relationer, både nationellt och internationellt.
 • SOK ska tillsammans med RF, Parasport och de olympiska specialförbunden verka för att svensk idrott tar mer plats inom internationell idrott med representation i styrelser och kommittéer.
 • SOK ska fortsatt vara öppna för möjligheten att samverkan med de olympiska specialförbunden, Parasport och RF söka internationella olympiska evenemang.

För att möjliggöra den inriktningen finns en referensgrupp med SOK:s styrelseledamöter Malin Eggertz Forsmark, Anders Larsson och Hans von Uthmann.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper