SOK ska samarbeta med UN Women. Petra Engberg är verksamhetschef för UN Women Sverige och tidigare jämställdhetsminister Åsa Regnér är vice chef för UN Women i världen. Foto: SOK.

Publicerad 3 juni 2020

SOK i samarbete med UN Women Sverige

SOK och UN Women Sverige har skrivit ett samarbetsavtal. Tillsammans ska organisationerna värna om jämställdhetsfrågor i Sverige och världen - för att bidra till att skapa en ny jämställd generation.
- Vi har samma grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Vi vill särskilt samarbeta i vårt arbete med att få fler kvinnliga tränare och ledare, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

 UN Women Sverige kommer att ha svenska olympiska stjärnor som ambassadörer. Via ett behovsstyrt och skräddarsytt stödprogram i Topp och Talang har SOK skapat många kvinnliga förebilder under de senaste 20 åren.

- Topp och Talang har inneburit att kvinnliga olympier fått bra förutsättningar för satsning mot internationell toppnivå, säger Peter Reinebo.

Skapa Generation Equality

UN Women Sveriges verksamhetschef Petra Engberg ser fram emot att få samarbeta med den olympiska rörelsen, genom närvaro i olympiska sammanhang.

- Tillsammans med SOK vill vi nå ut till unga för att skapa Generation Equality. Det gör vi bland annat genom projektet Women In Sport, sade Petra Engberg när hon presenterade samarbetet tillsammans med Åsa Regnér, vice chef på UN Women.

Åsa Regnér som under 2018 lämnade arbetet som jämställdhetsminister i den svenska regeringen för arbetet som vice chef för FN:s jämställdhetsenhet UN Women i New York, med fokus på det viktiga arbetet med att få världens länder att prioritera jämställdhetsfrågor.

- Det finns en politisk vilja och en medvetenhet om jämställdhetsfrågorna även internationellt, men det går att mäta att det i praktiken inte skett särskilt stor förändring de senaste 25 åren när det gäller exempelvis våld mot kvinnor och kvinnlig representation. Man säger när det passar, men försvarar inte när det kostar, säger Åsa Regnér.

Samarbete med IOK

Internationellt finns redan kopplingar mellan UN Women och Internationella Olympiska Kommittén (IOK). I samband med spelen i Rio 2016 fanns projekt på plats för att ta unga kvinnor ur fattigdom med hjälp av idrotten.

IOK har också förändrat sin egen struktur för att bli mer jämställd som organisation. Den kvinnliga representationen i IOK:s 30 kommissioner har aldrig varit högre. Siffror som presenterades i slutet av förra veckan visar på en ny rekordnivå, sammansättningen i kommissionerna består numer av 47,7 procent kvinnor.

- Att få fram kvinnor i ledarpositioner inom idrotten är i sanning ett lagarbete. Det finns alltid mer att göra, och vi kan bara komma framåt om vi gör det här arbetet tillsammans, säger IOK:s ordförande Thomas Bach i ett pressmeddelande.

Det är viktigt att kvinnor inte bara finns representerade, utan även leder arbetet. Det är nu fallet i elva av IOK:s 30 kommissioner.

SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg har varit en av förgrundsfigurerna inom den internationella olympiska rörelsen. Hon var ordförande i den viktiga koordineringskommissionen inför OS i PyeongChang 2018 och sitter numera i fem av IOK:s 30 kommissioner. Den andre svenske IOK-ledamoten, Stefan Holm, ingår dessutom i kommissionen som jobbar med just Women In Sport.

Ett av målen i samarbetet mellan SOK och UN Women Sverige är att skapa fler svenska kvinnliga ledare och tränare, ett arbete som går under beteckningen projekt Q.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper