Firande i Kungsträdgården efter OS-framgångar i Rio 2016. Foto: Josefin Sasse.

Publicerad 4 juli 2018

SOK:s resurser och medaljerna

Hur stor del av de statliga medel som SOK får används för ge stöd till utveckling av svenska idrottstalanger så att de kan nå bra resultat i olympiska spel?
Svaret är noll kronor.
De statliga pengar som SOK får via RF räcker knappt till att genomföra och förbereda ett OS. Alla pengar som används för att ge idrottare stöd till utveckling genom SOK:s Topp och Talangprogram kommer från privata medel.

SOK:s viktigaste uppgifter är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper samt att ge stöd till utveckling av svenska idrottstalanger så att de kan nå bra resultat i olympiska spelen.

Baserat på de grundläggande värdena i den olympiska rörelsen ska Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) också verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga.
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott.
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi.
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Men det mesta av det arbetet görs alltså utan statliga medel. De statliga medel, cirka 40 miljoner per år de senaste åren, som SOK får går bara till att täcka utgifter som uppkommer för att förbereda och genomföra olympiska spel, inte att utveckla idrottare och deras prestationer inför OS.

Effekt på varje krona

Under mitten av 90-talet presenterade Sverige svagt i olympiska spel. Bottennapp vid OS i Lillehammer och Atlanta samt i Nagano där den svenska truppen kom hem med blott tre medaljer. En samlad svensk satsning behövdes och året efter startades stödprogrammet Topp och Talang. Ett program för att skräddarsytt och behovsprövat kunna ge ekonomiskt stöd och kompetensstöd till full internationell satsning för svenska idrottsutövare. "Det viktigaste ska genomföras" och "bra effekt på varje satsad krona" är ledord. Satsningen har varit lyckad. Men det få vet är att SOK:s olika stödprogram sedan några år tillbaka är helt finansierade av privata medel, via SOK:s partnersamarbeten. Det gör också att det inte är en rättighet att vara en del av satsningen, det är en möjlighet, som förstås tyvärr inte kan ges till alla som satsar på internationell framgång. SOK måste prioritera sina uttagningar och utför utvärderingar angående vilka som får vara med i stödprogrammet.

80-90 miljoner varje år

SOK och SOK:s samarbetspartners ger aktiva möjlighet att nå världstoppen genom att ge stöd via förbunden så att både "toppar" och "talanger" kan göra en full satsning i eller på väg mot världstoppen, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Olympiska framgångar är lika mycket värda i alla idrotter. De kommande åren planerar SOK att med 80-90 miljoner kronor årligen driva och ge fortsatt och utökat stöd till olympiska satsningar på utveckling för aktiva och tränare. Det gör att aktiva kan genomföra all den träning som krävs, delta i alla viktiga tävlingar och få inkomstprövade stipendier samt att deras tränare kan bistå dem med mer tid och samtidigt utveckla sig genom tränarprogram. SOK:s resursteam med specialister, exempelvis träningsrådgivare, nutritionister, läkare, prestationspsykologer samt analytiker ska också kunna ge aktiva och tränare ännu mer stöd och kunskap än tidigare.

Framgång för aktiva i samband med OS är också SOK:s framgång. Bra förberedelser och genomförande av OS ger fina förutsättningar till bra utfall av truppernas kapacitet men för att utveckla aktivas kapacitet, och därmed möjlighet att kunna ta medaljer, så behövs långsiktigt och uthålligt stöd i kombination med kompetens och krav. Detta utvecklingsstöd kan SOK ge aktiva genom fina partnersamarbeten. Vår gemensamma framgång mäts i olympiska medaljer!

Partners

Huvudsponsorer, logotyper