Stor samling i Lausanne när den svenska delegationen presenterade sin Master Plan angående Vinterspelen 2026 för IOK. Med på mötet var bland andra IOK-ledamoten Gunilla Lindberg, SOK:s ordförande Mats Årjes, SOK:s styrelseledamot Katarina Henriksson, SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo, parasportförbundets generalsekreterare Johan Strid och kampanjbolagets vd Richard Brisius. Från IOK syns bland andra kandidatansvaiga Jacqueline Barrett. Med via länk var bland andra idrottsminister Annika Strandhäll och IOK:s ordförande Thomas Bach. Foto: IOK.

Publicerad 19 juni 2018

Plan för spelen 2026 presenterad för IOK

En Master Plan för Vinterspelen i Sverige 2026 har presenterats för IOK, med hjälp av idrottsminister Annika Strandhäll.
- Detta är en milstolpe i vårt arbete mot en ansökan om vinter-OS och Paralympics, säger Richard Brisius, vd för Stockholm 2026.

SOK var i förra veckan nere i Lausanne för ett möte med IOK om Stockholm 2026. Från SOK deltog bland andra Gunilla Lindberg, medlem av IOK:s exekutiva kommitté, Mats Årjes, ordförande SOK, Peter Reinebo, verksamhetschef SOK, Richard Brisius vd Stockholm 2026 och Johan Strid, generalsekreterare på Svenska Parasportförbundet – för att nämna några. Även idrottsminister Annika Strandhäll (s) var med via telefon.

Idrottsministern positiv

Idrottsministern utryckte en positiv inställning till ett OS i Sverige 2026, samtidigt som hon informerade om att regeringen ännu inte har tagit ställning till frågan. Under det telefonmötet deltog även IOK:s president Thomas Bach.

Syftet med mötet var att sammanfatta de workshops som SOK haft med olika grupper från IOK under senhösten 2017 samt våren 2018. SOK påvisade vilken utveckling som projektet tagit efter den första ”Interactive Working Session” i december 2017 och visa vilka förändringar som gjorts och vilka lärdomar som dragits efter mötena med alla experter.

- I enlighet med den nya ansökningsprocessen och "Agenda 2020” har vi haft förmånen att under ett drygt halvår, utan kostnad, samarbeta med IOK och ett antal av världens främsta OS-konsulter för att utveckla och förfina planerna för ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm och Sverige 2026. I en serie möten har vi bland annat gått igenom tävlingsplatser, budgetar, garantier, transport, organisation, säkerhet, boende, media och tv, hållbarhet och legacy, berättar Richard Brisius, vd för Stockholm 2026.

Master Plan presenterad

Det som nu har presenterats för Internationella Olympiska Kommittén (IOK) kallas för Master Plan.

- Efter veckans avslutande möte kan vi konstatera att vi har väldigt goda förutsättningar och trovärdig erfarenhet samt har utvecklat planer i världsklass. Detta är en milstolpe i vårt arbete mot en ansökan om vinter-OS och Paralympics. Vi arbetar positivt framåt och vidgar respektfullt vårt samarbete med alla intressenter inom och utom Sverige.

Denna service till samtliga städer som är ”Interested Cities”, som levereras av olympiska experter, är utformade för att säkerställa att varje stads projekt är anpassat till respektive stads/regions långsiktiga behov och planer. Den återspeglar också ”the New Norm” som är en reform på 118 punkter, som godkändes av IOK under spelen i PyeongChang och som beskriver hur spelen ska genomföras. I ”The New Norm” identifieras olika sätt att erbjuda bättre stöd för att reducera kostnader som är relaterade till spelen - baserat på flexibilitet och maximal användning av befintliga arenor – och man fokuserar på att se till att spelen fungerar för staden och regionen.

Samarbetsavtal med Lettland

I enligthet med The New Norm har ett samarbetsavtal tecknats med Lettland angående slädsport. Den lettiska regeringen har godkänt samarbetsavtalet. I Sigulda kan bob, rodel och skeleton avgöras under 2026, och en ny anläggning men dåligt efterbruksvärde behöver då inte byggas i Stockholm.

Vad händer nu?

Juni 2018

Efter att ha skräddarsytt en ansökan ihop med IOK:s expertgrupper under våren 2018 presenterades en svensk ansökan för IOK vid ett möte i Lausanne.

Oktober 2018

IOK väljer i början av oktober ut vilka av de sju intresserade städerna som går vidare till kandidatfasen.

Våren och sommaren 2019

Ansöknings- och garantiunderlaget tas fram och presenteras för IOK. Städerna som finns kvar i kandidatfasen presenterar sina kandidaturer för IOK vid några få utvalda tillfällen.

September 2019

IOK fattar beslutet om vilken stad som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 vid ett möte i Milano i slutet av september.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper