Publicerad 2 mars 2017

IOK stärker kampen för mänskliga rättigheter

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) fortsätter arbetet med att genomföra Agenda 2020 och gör, efter konsultation med Sport and Rights Alliance (SRA), specifika ändringar i kontraktet med de blivande arrangörerna av spelen 2024. Ändringar som också Stockholms eventuella OS-kandidatur för spelen 2026 måste förhålla sig till.

Förändringarna gäller skrivningar som gäller mänskliga rättigheter, anti-korruption och hållbarhetsfrågor.

Som en del av genomförandet av Agenda 2020 har IOK-presidenten Thomas Bach träffat representanter för SRA där organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, International Trade Union Confederation, UNI World Athletes och Transparency International Germany ingår.

IOK upprepar sitt engagemang att integrera resultatet av samarbetet med SRA. Detta genom att införa nya procedurer i kontraktet med den blivande OS-arrangören 2024.

Ett nytt avsnitt i kontraktet har lagts till som innebär att stärka och skydda de mänskliga rättigheterna, motverka korruption och bedrägerier relaterade till de olympiska spelen.

- Att stärka transparens, god styrning och ansvar är grundstenar i Olympic Agenda 2020. Med dessa principer som grund inkluderar vi dessa bestämmelser som i första hand är riktade för att skydda mänskliga rättigheter och motverka korruption, säger IOK-presidenten Thomas Bach.

- Arrangörerna av ett olympisk spel ska alltid främja och förbättra de grundläggande olympiska värderingarna. Det vi gör nu är ytterligare ett steg i IOK:s engagemang för att förankra dessa värderingar i alla avseenden som gäller de Olympiska Spelen, fortsätter Thomas Bach.

IOK:s president Thomas Bach. Foto: IOK

IOK:s president Thomas Bach. Foto: IOK

Genom sin kandidatur skriver kandidatstäderna under på att respektera den Olympiska Chartern (regelverk) och kontraktet mellan IOK och arrangörsstaden som gäller alla deltagare i ett spel och frågor som är relaterade till spelen och hädanefter följa dessa skyldigheter:

  • Förbjuda alla former av diskriminering som gäller, land, ras, färg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk uppfattning, nationellt eller socialt ursprung.
  • Skydda och respektera mänskliga rättigheter och säkerställa att några brott mot mänskliga rättigheter inte sker som är förenliga med internationella överenskommelser sker med mera
  • Avstå från all inblandning av korruption och bedrägeri
  • Genomföra alla planerade aktiviteter enligt värdstadskontraktet på ett sätt som omfattar hållbarhetsutveckling och följer Förenta Nationernas (FN) mål
  • Vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med värdstadens olika organ och tredje part för att försäkra att alla aktiviteter i relation till arrangerandet av spelen följer alla internationella överenskommelser, lagar och regler tillämpade i värdstaden, med hänsyn till planering, konstruktion, skyddande av miljön, säkerhet och hälsa, arbetsrättsliga förhållanden och kulturarv.

I skenet av Olympic Agenda 2020 har IOK koncentrerat den tekniska manualen för en blivande värdstad från 7 000 sidor till 350 sidor.

Samtliga dokument för att ansöka om ett olympiskt spel finns på www.olympic.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper