Publicerad 20 februari 2017

Astma - SOK:s riktlinjer

SOK har i dag offentliggjort sina riktlinjer gällande diagnostik och behandling av idrottsutövare med astma bronkiale.

SOK:s riktlinjer gällande diagnostik och behandling av idrottsutövare med astma bronkiale (och bronkiell hyperreaktivitet):

1. Astma diagnostiseras utifrån symtombedömning och klinisk undersökning (spirometri med reversibilitetstest och/eller bronkialprovokation). Diagnos och behandling görs av läkare.

2. Astma behandas i enlighet med svenska riktlinjer (Svenska Läkemedelsverket) som i allt väsentligt följer internationella rekommendationer.

3. Behandling med astmaläkemedel sker endast till idrottsutövare med diagnos astma bronkiale eller bronkiell hyperreaktivitet. Friska idrottsutövare behandlas ej med läkemedel.

4. Vid behandling, med av WADA tillåtna beta-agonister, gäller de maximala doser som framgår av gällande WADA-dokument ("förbjudna-listan").

5. Nebulisator ska ej användas inom idrottsverksamhet. Detta vare sig vid administration av läkemedel vid astma eller för inhalation av saltvatten hos friska eller individer med astma.

6. Som preventiv behandling för att skydda idrottsutövarnas luftvägar vid ansträngning i låg temperatur rekommenderas användning av värmeväxlare samt noggrann uppvärmning. Temperaturgränser för träning och tävling är definierade i olika idrotters tävlingsbestämmelser.

 

 

 

 

Partners

Huvudsponsorer, logotyper