Publicerad 9 december 2015

Agenda 2020 fortsätter

Den åttonde december 2014 beslutade IOK enhälligt att godkänna Agenda 2020 och dess 40 rekommendationer att förnya den olympiska rörelsen.

Ett år senare har två tredjedelar av förslagen genomförts och resterande kommer att genomföras under 2016.

Här är några av de reformer som redan är på plats:

 • Förändring av ansökningsproceduren för olympiska spel. Städer som är intresserade av att söka sommarspelen 2024 har redan deltagit i några arbetsmöten. Det kontrakt som arrangörsstaden skriver med IOK har gjorts offentligt samtidigt som IOK har meddelat hur mycket pengar staden får i bidrag för att genomföra spelen 2024. Den summan är cirka 15 miljarder kronor.
 • Reducera kostnaderna i ansökningproceduren.
 • Stärka relationerna med andra sportarrangörer som International World Games Association och tillsammans med ANOC, där Gunilla Lindberg är generalsekreterare, arrangera Beach Games för idrotter som inte finns med å det olympiska programmet.
 • Stärka samarbetet med Internationella Paralympiska förbundet och liknande organisationer.
 • Ramverk för det olympiska programmet. Programmet för vinter-OS 2018 är klart. Nya kvoter för aktiva i syfte att utjämna könsfördelningen mellan herrar och damer. Förslag på nya idrotter för Tokyo 2020 har mottagits.
 • Förändra OS-programmet från ett sportorienterad program till ett mer grenrelaterat program.
 • Satsa på ”rena aktiva”. IOK bidrar med 180 miljoner kronor till forskning på anti-dopingområdet.
 • Stärka stödet till aktiva till deras karriärer efter idrotten.
 • Starta en olympisk TV-kanal. Förhoppningen är att den ska komma igång under 2016.
 • Öka transparansen i IOK:s verksamhet.
 • Stärka IOK:s etiska kommissions självständighet.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper