Publicerad 2 juli 2015

Hälsan går först

I SOK:s medicinska team ingår läkare, sjukgymnaster och gynekolog. Ett av de årliga ansvarsområdena för teamet är att genomföra hälsoundersökningar på de aktiva som ingår i SOK:s program.

Lykke Tamm, läkare i SOK:s resursteam. Foto: SOK

Aktiva som ingår i SOK:s Topp-och Talangprogram genomgår varje år en hälsokontroll inom SOK:s regi. Ansvarig för hälsokontrollerna är doktor Lykke Tamm.

- Jag gör en liten undersökning av blodtrycket och på hjärta och lungor. Vilo-EKG får de göra på sina respektive vårdcentraler. Där ingår då även ett blodprov som är ganska komplett och visar kolesterolvärden, fasteblodsocker och om de skulle ha brist på något, som järn till exempel, säger Lykke Tamm.

Hjärt-EKG gör de aktiva endast en gång, när de kommer in i Topp-och Talangprogrammet. För vilo-EKG däremot, förklarar hon, är rekommendationen att det bör tas åtminstone en gång per år.

- Det är viktigt att de aktiva har en fast punkt dit de kan vända sig med tanke på att det i dag finns så mycket kommersiella intressen i hälsobranschen. En sådan kontakt är viktig både för att de ska kunna förebygga sjukdomar men även för att de inte ska riskera att råka ut för någon misstagsdoping.

I Frankrike, där Lykke Tamm jobbar till vardags på Franska Skidförbundet, är det sedan 2004 lag på genomförande av hälsokontroller på elitidrottare minst två gånger per år. Testerna är omfattande med allt från medicinska mätningar av exempelvis vilo-EKG till psykologsamtal. Till gruppen elitidrottare räknas där samtliga som går på idrottsgymnasium och hela vägen upp till landets allra främsta senioridrottare.

Borde vi ha en liknande lag i Sverige?

- Det är klart att det skulle kosta en del. Men samtidigt har vi ju inte så många elitidrottare i Sverige. Internationella studier har också visat att screening av hjärtat kan rädda många individer. Så svaret är ja, jag tycker att vi borde ha en sådan lag även i Sverige.

- Jag har själv fångat upp idrottare som visat sig ha hjärtproblem – inte här i samband med SOK:s tester, men i Frankrike. Nu behöver det inte per automatik betyda att idrottskarriären är över. Vissa hjärtfel, som arytmier till exempel, kan man ofta göra någonting åt.

Utöver de rent medicinska testerna så försöker Lykke även kartlägga olika riskfaktorer genom ett väldokumenterat frågebatteri. Där finns exempelvis frågor om eventuella sjukdomar i familjen och om de någon gång känt av symptom från hjärtat då de tränat eller tävlat?

- Jag informerar då också om olika symptom på att man har hjärt- eller lungproblem. I undersökningen ingår även att jag ställer frågor om hur de mår rent allmänt. Hur livet fungerar och hur de får ihop sina livspussel med skola och jobb samt träning med mera. Sömnen är ett annat viktigt område som kan säga mycket om en persons hälsotillstånd.

Grundläggande för en idrottsutövares hälsa – och prestation – är förstås även kosten. Doktor Lykke ställer allmänt hållna frågor om de aktivas kosthållning. Skulle det då visa sig vara något som kräver en djupare genomgång så slussar hon dem vidare till SOK:s kostteam av nutritionister.

-Det finns ett antal kontrollfrågor som är riktade mot ätstörningar. En sådan, för kvinnor, är till exempel om de har regelbunden menstruation, säger Lykke Tamm.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper