Linda Bakkman lär ut vikten av mellanmål till en grupp Utmanare under Youth Olympic Camp. Foto: SOK

Publicerad 25 maj 2015

Först mat - sedan resultat

Först kommer maten – sedan resultaten. SOK:s nutritionist Linda Bakkman ser till att svenska olympier får rätt mängd energi, näring och vätska vid rätt tillfälle.
Individanpassning är ett nyckelord.

-Vi jobbar nästan undantagslöst med upplägg som är skräddarsydda för varje individ, säger Linda Bakkman som ingår i SOK:s kostteam.

Generella kostrekommendationer som Livsmedelsverkets kostrekommendationer eller Socialstyrelsens berömda ”6-8 skivor bröd om dagen” har sin grund i statistik på befolkningsnivå.

Inte som folk i allmänhet

Men är man, som Linda Bakkman, kostrådgivare åt toppidrottsutövare så avviker målgruppen väldigt mycket från befolkningen i allmänhet i de energi- och näringsmässiga krav som ställs.

Dessutom är variationen stor idrottarna emellan. Det handlar först och främst om att skaffa sig kunskap om den aktuella idrotten. Hur tränar de? När infaller tävlingssäsongen? Vilka fysiska krav ställs? Därefter behövs förstås även kunskap om individen.

Bred bild krävs

-För att jag ska få en bild av vad och hur de äter i dag så får de aktiva alltid göra någon form av kostredogörelse. Det är mycket man behöver känna till i min roll. Hur ser de aktivas kunskapsnivå ut? Kan jag till exempel tala i termer av snabba och långsamma kolhydrater? Hur ofta är de ute och reser? Och var på förändringstrappan befinner de sig? Med yngre utövare kan det ibland vara bra att också involvera föräldrarna, säger Linda Bakkman.

SOK:s kostteam jobbar med ett stort antal idrotter och ingångarna till hur kontakter knyts kan se ut på en rad olika sätt. Nyfikenheten kan till exempel väckas av att någon i kostteamet håller ett intressant föredrag för tränare och aktiva om muskelbyggnad, återhämtning, blodsockernivåer, vätskebalans eller något annat centralt område inom idrottsnutritionen.

Stora skillnader

Men initiativet kan lika väl komma direkt från den aktive, dennes personlige tränare, förbundskaptenen eller från någon annan i SOK:s övriga resursteam som noterat något där kostrådgivaren bör engageras. -Skillnaderna i kunskap – och intresse – kan vara stor mellan olika idrotter och individer, förklarar Linda Bakkman.

Vissa är väl pålästa inom idrottsnutrition medan andra knappt ägnat kosten en tanke.

-Som vanligt så är det de mest intresserade som är aktiva och tar initiativ. Att fånga intresset hos de minst motiverade är ofta betydligt svårare. Personligen brukar jag då berätta om ett positivt fall från någon idrott där en kostomläggning fått stor betydelse för prestationen. Dessutom är det bra att genomföra mätningar av olika slag, då kan den aktive själv se vilken effekt en viss justering ger. Det är ofta mer pedagogiskt än tyckande och teorier från rådgivarens sida, säger Linda Bakkman.

Återkommande utmaningar

I rollen som kostrådgivare ingår ett antal återkommande utmaningar, bland annat av mer praktisk karaktär. Det kan till exempel handla om hur man får till ett fungerande mat- och dryckesschema under resor och på träningsläger.

Tävlingsdagen är en annan utmaning där skillnaderna kan vara stora mellan olika idrotter. I vissa förekommer upprepade tävlingsheat eller matcher och då är det viktigt att ta fram ett upplägg som fungerar i praktiken. Något som sker genom att kostrådgivaren och den aktive testar sig fram med att på träning simulera en tävlingsdag.

-Vi för in rutiner så att de aktiva inte ska behöva känna någon oro för kosthållningen när de ska tävla. Förhoppningen är att alla ska känna en trygghet i detta så att de fullt ut kan koncentrera sig på de rent sportsliga utmaningarna, säger Linda Bakkman.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper