Publicerad 4 april 2015

Idrottsministern ska

ägna sig åt rätt saker!

Aftonbladet publicerar idag en attack på McDonalds och andra idrottssponsorer.

Den landar i en uppmaning till idrottsministern att svartlista vissa sponsorer.

Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande, tycker idrottsministern har viktigare frågor att satsa på.

Stefan Lindeberg. Foto: SOK

Det är viktigt vad vi äter. Vi ska ha kvalitet, variation och behovsanpassning. McDonalds satsar hårt på att bredda sina menyer, på tydlig innehållsdeklaration och höjd kvalitet. Det är bra. Det är viktigt.

Men inget av det här hjälper om vi inte blir mer fysiskt aktiva! Och där går utvecklingen inte åt rätt håll. Det är det stora problemet.

Det är förstås det idrottsministern ska satsa på!

Hur lockar vi fler barn och unga att röra sig mer? När får vi äntligen tillräcklig tid i skolan för idrott?

Hur öppnar vi dörrarna så fler kan hitta sin idrott? När får idrotten resurserna så många idrotter får livskraft?

När får vi ett idrottspolitiskt initiativ värt namnet?

Idrotten kan förstås bli bättre på hur vi arbetar med sponsring. Vi har ett stort ansvar för vilka partners vi har och vilka signaler det skickar. Vi har därför tackat nej till sponsring från ölbryggerier. Vi har avvisat förslag från tillverkare av kosttillskott, för att det normalt inte behövs och innebär en risk för misstagsdoping.

I våra sponsoravtal blir etik och hållbarhet allt viktigare. Företagen förväntar sig att vi står upp för våra värderingar. Vi vill att de ska ta ansvar för sina produktionsvillkor och sin miljöpåverkan.

Och vi ska förstås vara överens om värdet i en aktiv livsstil från unga år. Där fler får chansen att hitta sin idrott, vågar utmana sig själva och lär sig lära av framgång och motgång. Där fler får chansen att gå hela vägen till toppen, med sikte på att framgång skapar nya förebilder.

Unga behöver förebilder som inspirerar och visar vägen. Alla blir inte bäst i världen men alla kan överträffa sig själva. OS är symbol för lusten att våga utmana sina gränser. För det uppdraget behöver vi våra engagerade partners.

Krönikör
Stefan Lindeberg

Partners

Huvudsponsorer, logotyper