Några av de internationella coacherna som arbetar med att göra svenska idrottare bättre. På främre raden: Andrei Vorontsov, simning,Paul Brotherton, segling skiff, Gideon Kliger, segling 470, Dayne Sharp, segling finnjolle. Bakom dem står SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo, Thomas Engdahl, sportchef samt Olle Anfelt, beetendevetare. Foto: SOK

Publicerad 13 mars 2015

Sveriges internationella coacher samlas

Att coacha svensk idrottare är inte det samma som att coacha Nya Zeeländare. Det har några av Sveriges internationella coacher fått erfara. I mars samlade SOK till en internationell träff med de internationella coacher som jobbar med att få svenska aktiva att ta sig till och prestera på OS i Rio 2016.

När det gäller de svenska sommaridrotterna är det främst inom Segling som man jobbar med internationella coacher, men även inom simning och taekwondo. Inom ramen för SOK:s ledarutvecklingsträffar Coach Rio så anordnades i förra veckan en specialträff för de internationella coacherna i svensk sommaridrott.

-Den här gruppen blir tyvärr lätt åsidosatta vid ordinarie ledarträffar. Till att börja med har de inte alltid möjlighet att närvara eftersom de ofta bor i ett annat land. Även om vi självklart försöker anpassa oss så blir det ändå lätt att det blir prat på svenska och material som är på svenska vilket ger en känsla av utanförskap. Vi vill med denna samling ge dem full fokus och en chans att känna tillhörighet i ett större sammanhang än sin egen idrott där de naturligtvis är mycket uppskattade, säger Olle Anfelt, ansvarig för SOK:s ledarutvecklingsprogram.

Förutom information kring hur SOK arbetar med Sveriges olympiska satsningar ägnades mycket tid åt erfarenhetsutbyten. Ett intressant ämne som kom upp under dagen var ”det svenska kynnet”. Beteendevetaren Olle Anfelt höll en presentation kring hur man tänker och reagerar som svensk, något som bidrog till många ”Aha-upplevelser” bland deltagarna.

- Alla kulturer är olika och vi svenskar är rätt speciella på vissa områden. Vi ogillar exempelvis auktoritära ledarstilar och har till skillnad från många andra kulturer en kort startsträcka innan man kan börja avhandla seriösa frågor. Vi svenskar kan börja prata affärer nästan omedelbart efter att man introducerats för första gången. Det skulle vara otänkbart i Kina eller Japan där man först vill ha en social process där man bygger upp ett förtroende. Sånt här kan vara ganska nyttigt att ha förståelse för när du ska börja coacha en ny aktiv från ett annat land, förklarar Olle Anfelt.

Hur är det då att jobba för Sverige? SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo berättar att gemensamt för dem alla är att de uppskattar friheten i uppdraget här i Sverige. Den svenska idrotten är inte lika styrd av pengar och/eller politik som i andra länder.

Internationella coacher mot Rio 2016

  • Andrei Vorontsov, simning, kommer från Ryssland
  • Dayne Sharp, segling finnjolle, kommer från Nya Zeeland
  • Gideon Kliger, segling 470, kommer från Israel
  • Paul Brotherton, segling skiff, kommer från Storbritannien
  • Marcus Kohlöffel, taekwondo, kommer från Tyskland

Partners

Huvudsponsorer, logotyper