Hans von Uthmann. Foto: TT

Publicerad 21 april 2023

Hans von Uthmann ny ordförande för SOK

Hans von Uthmann valdes på torsdagen till SOK:s åttonde ordförande sedan bildandet 1913.
- Det är en stor ära att få ett av Idrottssveriges viktigaste uppdrag under en väldigt spännande tid, säger Hans von Uthmann.

Hans von Uthmann valdes av SOK:s 110:e årsmöte med röstsiffrorna 22-18 mot utmanaren Per Palmström. Den tidigare ordföranden i basketförbundet kommer nu att leda SOK fram till 2025.

- Jag vill tacka Per för en god match. Precis som i idrotten kämpade vi båda för att vinna. Det är också en del av en demokratisk process att flera förbund får plädera för sina kandidater, säger Hans von Uthmann efter årsmötet som avslutades strax före midnatt.

Hans von Uthmann kommer att leda en styrelse som består av Olle Dahlin (skidskytte), Eva-Lena Frick (skidor), Fredrik Rapp (handboll) och Carina Olsson (bågskytte). De fyra valdes alla på mandat på fyra år framåt under årsmötet. Sedan tidigare sitter Anders Larsson (ishockey), Stefan Rahm (segling), Petra Sörling (bordtennis) och Malin Eggertz Forsmark (gymnastik) i styrelsen.

Förstudie om 2030

En förstudie om Sverige ska söka OS och Paralympics pågår och förbunden fick en uppdatering kring läget just nu inför årsmötet.

- Vi har haft över 100 möten de senaste två månaderna med representanter för idrotten, politiken, näringslivet och civilsamhället. Det vi lärde oss av den senaste kampanjen var att involvera alla berörda parter i ett tidigt skede. Det grundarbetet har vi gjort nu och det har vi gjort bra, säger Hans von Uthmann.

- Ett OS och Paralympics i Sverige skulle vara större än idrotten. Det skulle vara en katalysator och kraft för vårt land under många år. En möjlighet för laget Sverige att tillsammans göra en hållbar resa för att uppnå gemensamma drömmar och mål. Det är hur vi kan genomföra den resan som förstudien nu tittar på.

Förstudien ska vara klar till senast den 1 juli.

Nya uttagningsregler  

Under årsmötet fattades även beslut om nya uttagningsregler för OS. Enligt styrelsens förslag så ändras det så kallade grundkriteriet från topp-8 till topp-12, både för individuella idrottare och för lag.

Det finns även kvar ett undantagskriterium för idrotter som annars skulle sakna representation under spelen och det så kallade framtidskriteriet gavs ytterligare möjligheter att användas även för aktiva som redan gjort ett OS.

- De tidigare uttagningskriterierna var från 2014 och det var bra att få en så bred uppslutning till en uppdaterad version. Målsättningen är fortsatt att ha starka trupper med medaljkapacitet, säger Hans von Uthmann.

Elitidrott 2030

Styrelserna i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Riksidrottsförbundet (RF) samt Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) presenterade ett gemensamt förslag för fortsatt utveckling av stödet till svensk elitidrott. Beslut om förslaget tas vid respektive organisations stämma/årsmöte. På SOK:s årsmötes röstade medlemmar för styrelsernas förslag om fortsatt samarbete med en väsentlig resursförstärkning till svensk toppidrott som gemensam målbild.

- Samarbete med RF och parasporten är viktigt i framtiden. En enad idrottsrörelse kan åstadkomma så mycket mer tillsammans, säger Hans von Uthmann.

Ria Damgren Nilsson och Anette Norberg avtackades av Anders Larsson för sina 12 respektive åtta år i SOK:s styrelse. Ria fick ta emot SOK:s silverplakett för sitt arbete för den olympiska rörelsen. Foto: SOK.

Avtackningar

Efter årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Ria Damgren Nilsson och Anette Norberg. Damgren Nilsson tilldelades även en förtjänstplakett i silver för sina tolv år i styrelsen.

Årsmötesordförande Margaretha Israelsson fick en välförtjänt blombukett för att ha lotsat de 38 deltagande förbunden och 130 åhörarna genom ett av SOK:s längsta årsmöten.

Fakta/Ordföranden i SOK

  • 1913-1933: Kronprins Gustaf Adolf.
  • 1933-1947: Prins Gustaf Adolf.
  • 1947-1997: Prins Bertil.
  • 1997-2000: Carl-Gustav Anderberg.
  • 2000-2016: Stefan Lindeberg.
  • 2016-2018: Hans Vestberg.
  • 2018-2023: Mats Årjes.
  • 2023-: Hans von Uthmann.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper