SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson, ANOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg och Anna Laurell Nash som varit aktivas representant i SOK:s styrelse i åtta år fram tills i dag. Foto: SOK.

Publicerad 25 april 2024

Årsmöte 111 – med fokus på elitidrottarnas villkor

SOK:s 111:a årsmöte hade fokus på elitidrottarnas villkor. En enad idrottsrörelse söker nu ökade resurser från både politiken och näringslivet och en förståelse för elitidrottens fördelar och utmaningar.

SOK:s ordförande Hans von Uthmann öppnar SOK:s 111:e årsmöte. Foto: SOK.

Kandidaturen för OS och Paralympics 2030 gav inga spel i Sverige, men det gav en enad idrottsrörelse. En rörelse som förstår vilka utmaningar som elitidrottare står inför. Ridsportförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg satte ord på det under ett anförande och hänvisade till SOK:s undersökning som visar på att 44 procent av de idrottare i Topp och Talang som söker stipendium av SOK lever under existensminimum. En ny rapport från centrum för Idrottsforskning slår fast att elitidrotten lever i skuggan av bredidrottaren och att svensk elitidrott står inför ett vägskäl.

- SOK delar CIF-rapportens slutsats om att det krävs tydligare styrning, prioritering och ökade resurser inom svensk elitidrott. Men vi måste också klara av att titta på de resurser som redan finns för svensk idrott och fundera på hur dessa bäst fördelas. När SOK samlade de olympiska specialförbundens ordföranden till ett möte över flera dagar i Olympia 2022 bad specialförbunden oss på SOK att ta ett större ansvar kring elitidrott i Sverige. Vi har därför klivit fram i flera frågor och vi är redo att göra mer. Vi är en elitidrottsorganisation, det är vårt dagliga fokus, och vi har både kompetens och arbetssätt för att leda och driva dessa frågor, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

Ridsportförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg betonade vikten av att satsa på svensk elitidrott under SOK:s årsmöte 2024. Foto: SOK.

Idrottslig kapprustning

I en värld av internationell kapprustning vad gäller idrottsliga framgångar är Sverige på en lägre nivå än andra jämförbara nordiska länder. Det är till och med så att alla pengar som SOK, SPK och RF årligen lägger på all elitidrott är mindre än vad Storbritannien varje år satsar på enbart segling. SOK har därför offensiva mål framöver.

- Vi vill bidra till att stärka Sverigebilden och inspirera barn och unga till rörelse med blågul toppidrott. Samtidigt behöver vi hjälp från både politiken och näringslivet med förstärkta resurser. Vårt mål är att fördubbla våra intäkter till år 2028, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

SOK antog under årsmötet en verksamhetsinriktning att ha kapacitet att sträva mot 20 medaljer under OS 2026 och 2028.

Samverkan i Elitidrott 2030

I projektet Elitidrott 2030 leder Tommy Eliasson Winter numera arbetet. Han vittnade om den enighet som finns mellan Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet för att förbättra villkoren för elitidrottare i Sverige. I projektet pågår just nu en förstudie för att etablera toppidrottscentrum på olika platser i landet.

- Centrum för idrottsforskning konstaterar i sin rapport att elitidrotten i Sverige levt i skuggan av breddidrotten. Men eliten behöver bredden, och bredden behöver eliten. Tillsammans blir vi starkare, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

IOK-ledamöterna Gunilla Lindberg och Petra Sörling gav under årsmötet en internationell utblick kring framtida spel och E-sportens nya plats i den olympiska familjen.

Anna avtackades

Anna Laurell Nash avtackades efter åtta år i SOK:s styrelse som representant för Aktivas Kommitté. Anna ersätts nu av forna simmaren Stina Gardell. Anna Laurell Nash fick både blommor och applåder, samma uppskattning fick mötesordföranden Margareta Israelsson, som med fast hand svingande klubban under årsmötet i Deloittes fina lokaler i centrala Stockholm.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper