Publicerad 28 mars 2023

Fortsatt nej till ryskt och belarusiskt deltagande

IOK har tagit fram rekommendationer till de internationella idrottsförbund som överväger att tillåta ryska och belarusiska idrottare att delta i internationella tävlingar.
SOK och den nordiska idrottsrörelsen står fast vid samma budskap som tidigare.
- Vi tycker inte att det i detta skede är lämpligt att medge deltagande till aktiva och funktionärer från Ryssland och Belarus eftersom Rysslands krig mot Ukraina pågår, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har deltagit i ett konsulterande samtal med Internationella Olympiska Kommittén (IOK) under de senaste dagarna. Liknande samtal har förts med internationella förbund och aktiva.

- På mötet uttryckte SOK och de nordiska länderna tydligt vår position, att inte öppna upp internationell tävlan för ryska och belarusiska idrottare och funktionärer just nu, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

Sveriges Olympiska Kommitté står enade i frågan tillsammans med Riksidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, liksom nationella nordiska idrottsorganisationer från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna och Åland. Flera andra nationella olympiska kommittéer uttryckte sitt stöd för den nordiska linjen under mötet, däribland de baltiska länderna.

Inget beslut togs av IOK angående deltagande av ryska och belarusiska idrottare vid OS i Paris 2024 eller framtida spel. Det är, enligt IOK, inte rätt tid att fatta ett sådant beslut.

Under de konsulterande samtalen var det tydligt att idrottsvärlden unisont stöttar Ukraina, men det finns olika uppfattningar angående hur, om och när ryska och belarusiska idrottare ska tillåtas tävla.

Det är redan beslutat att inga ryska eller belarusiska idrottare kommer att få delta under Europeiska Spelen i Polen i sommar, som gäller som kval till OS i 18 olika idrotter.

- Ett bra beslut som SOK stöttar. Vi fortsätter göra vår röst hörd i den här frågan, säger Åsa Edlund Jönsson.

IOK:s rekommendationer om ryska och belarusiska idrottare som tävlar internationellt är följande:

  • Idrottare med ryska eller belarusiska pass får endast tävla individuellt och som neutral. Inga lag bestående av idrottare med ryska eller belarusiska pass får tävla.
  • Idrottare, ledare eller funktionärer som aktivt stöttat kriget får inte tävla.
  • Idrottare som är anställda eller kontrakterade av rysk eller belarusisk militär eller säkerhetstjänst får inte tävla.
  • Idrottare måste följa antidopingregler.

Dessutom ska alla sanktioner mot de ansvariga för kriget ligga fast. Inga officiella representanter för Ryssland eller Belarus får bjudas in eller ackrediteras till internationella tävlingar. Inga internationella tävlingar ska förläggas till Ryssland eller Belarus. Inga flaggor, färger eller nationalsånger som identifieras med Ryssland eller Belarus får förekomma.

-Gränsdragningen kring begreppet neutral är oerhört komplex. Därför tycker vi att det är bäst att följa SOK och Nordens linje att inte släppa tillbaka ryska och belarusiska idrottare i internationella tävlingar just nu, säger Åsa Edlund Jönsson.

Norden enat

Norden står endad i frågan. Här är de öppna brev som den nordiska idrottsrörelsen skrivit tidigare:

Februari 2023

September 2022

Partners

Huvudsponsorer, logotyper