Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på Sveriges Olympiska Kommitté. Foto: SOK.

Publicerad 8 mars 2023

Så ska SOK lyfta kvinnliga tränare

Sommar-OS 2024 i Paris blir historiskt. För första gången kommer ett olympiskt spel vara helt jämställt – när det gäller aktiva.

På tränar- och ledarsidan finns det däremot mycket mer att göra och här vill vi på Sveriges Olympiska Kommitté vara med och driva utvecklingen.

I Paris kommer 5 250 kvinnor att tävla, av 10 500 aktiva. Helt jämställda spel är en milstolpe för den olympiska rörelsen, som i sina tidiga år hade ett komplicerat förhållande till kvinnliga idrottare.

När OS avgjordes för första gången i modern tid – 1896, fick inga kvinnor delta. Fyra år senare öppnades dörren inom golf och tennis och för varje OS ökade sen antalet deltagande kvinnor. Men antalet grenar var få och OS-grundaren Pierre de Coubertin försökte ihärdigt hålla kvinnor borta från de olympiska spelen. Det dröjde exempelvis ända tills 1928 innan kvinnor fick tävla i friidrott på OS och 1932 fick kvinnor inte ens bo i OS-byn.

Men succesivt flyttade kvinnors position fram och vid vinter-OS i Squaw Valley 1960 var över 20 procent av deltagarna kvinnor. Under 70- och 80-talet utökades löpande antalet sporter för kvinnor på OS-programmet och 1991 fattade IOK beslut att alla nya idrotter som tas in på OS-programmet måste ha tävlingar för kvinnor.

Tränargruppen nästa steg

Det tog 128 år att bygga ett jämställt OS bland aktiva. Nu är nästa resa påbörjad. Att öka antalet tränare och förbundskaptener i OS. Det är ett stort och viktigt jobb att göra, både i Sverige och internationellt.

Till sommar-OS i Tokyo 2021 skickade Sverige 76 tränare och förbundskaptener. 18 procent var kvinnor och 82 procent var män. Till vinter-OS i Peking 2022 åkte 11 procent kvinnor (fem personer) och 89 procent män. Internationellt var motsvarande siffror 13 procent i Tokyo och 10 procent i Peking.

Det är tyvärr inga siffror som imponerar men satsningar görs nu för att få fram fler kvinnliga tränare. I januari 2022 lanserade SOK ”Olympisk offensiv – kvinnliga tränare” eller Projekt Q som det också kallas.

19 av tränarna i Olympisk offensiv kvinnliga tränare på plats under SOK:s stora tränarvecka i Limnos i oktober 2022. Foto: SOK.

19 av tränarna i Olympisk offensiv kvinnliga tränare på plats under SOK:s stora tränarvecka i Limnos i oktober 2022. Foto: SOK.

23 kvinnor från 16 olika idrotter är med i programmet. Upplägget är en individuell utvecklingsplan där det egna förbundet står för den idrottsliga matchningen med mästerskap och läger medan SOK ansvarar för utbildning (exempelvis högre tränarutbildning eller mästerskapscoachning), internationell erfarenhet och mentorskap. Kvinnorna får också gå SOK:s stora tränarprogram där runt 70 tränare från hela Sverige deltar.

Förhoppningen med satsningen är att gå från låga 11–18 procent kvinnliga tränare till 35–50 procent - med sommar-OS i Los Angeles 2028 och vinter-OS 2030 som huvudmål.

Ulrika Sandmark (projektledare SOK och sportchef på Simförbundet) och Olle Anfelt (ledarutvecklare och beteendevetare hos SOK) är projektledare för satsningen, som ska utvärderas i december 2023. Ulrika berättar att hon ser flera fördelar med ett jämställt tränarskap:

”Det handlar om hållbarhet, säger hon. Vi behöver fler tränare generellt och vi tror på att jobba i team. Ett jämställt team kan möta alla individer på ett bättre sätt. Vi har olika erfarenheter eftersom vi är fysiskt olika. Ju fler vi är av olika kön desto lättare blir det att möta dom vi tränar. Jag brukar kalla detta en outnyttjad potential”.

Åtta kvinnor på två rader som ler mot kameran.

Kvinnorna i SOK:s styrelse, Malin Eggertz Forsmark, Maria Damgren-Nilsson, Petra Sörling, Gunilla Lindberg, Katarina Medveczky(ledningskoordinator), Åsa Edlund Jönsson, Anette Norberg och Anna Laurell Nash. Foto: SOK.

Alla måste bidra

Ulrika poängterar också att vi måste hjälpas åt med att hitta kvinnliga tränare inom alla delar idrottsrörelsen från klubbar, förbund och hela vägen till yttersta elit i SOK. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans inom svensk idrott.

Även Internationella Olympiska kommittén (IOK) ser kvinnliga tränare och ledare som en viktig satsning framåt och har därför investerat över tio miljoner i WISH - the Women in Sport High-performance pathway programme – ett mentor- och tränarprogram för kvinnliga coacher och tränare. En svensk tränare finns med i denna internationella satsning, Annie Andersson från triathlon.

Förutom satsningar på kvinnliga tränare ser vi också flera svenska kvinnor ta höga positioner i den internationella idrotten. Gunilla Lindberg är generalsekreterare för ANOK och IOK-medlem sedan 1996. Petra Sörling är ordförande för internationella bordtennisförbundet och Annika Sörenstam är ordförande för internationella golfförbundet. Tre kvinnor som förhoppningsvis inspirerar andra att välja en ledarkarriär inom idrotten.

Åsa Edlund Jönsson,
Generalsekreterare, SOK

Partners

Huvudsponsorer, logotyper