SOK:s medicinska råd bestående av Angelica Hirschberg, Petter Brodin, Mats Jensen-Urstad, Håkan Westerblad och Martin Hägglund.

Publicerad 7 december 2021

Nytt medicinskt vetenskapligt råd med aktivas hälsa i fokus

SOK inrättar ett medicinskt vetenskapligt råd bestående av meriterade svenska forskare inom medicin och idrott. Rådets uppgift blir att vara kunskapsbas för SOK:s hälsoteam och deras tillämpade verksamhet för aktiva i stödprogrammet Topp och Talang samt OS-trupperna. Rådet ska initiera och följa upp medicinska FoU-projekt inom ramen för SOK:s intresse och verksamhet.

SOK tar med bildandet av rådet nästa steg i satsningen på forskning, utveckling och medicinsk verksamhet med aktivas hälsa i fokus.

– Både aktuell pandemi och det faktum att god hälsa och trygghet är grunden för att våra idrottare långsiktigt ska kunna prestera sitt bästa är de uppenbara skälen. Tillgång till bästa möjliga kunskap och gedigen erfarenhet från vår specifika verksamhet är nyckelfaktorer för både medicinskt långsiktigt arbete för våra olympiers hälsa samt de snabba, skarpa och kloka åtgärder som behövs i stödet till toppidrottarnas satsningar, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

SOK:s nya medicinska vetenskapliga råd består av:

  • Angelica Lindén Hirschberg
  • Petter Brodin
  • Mats Jensen-Urstad
  • Håkan Westerblad
  • Martin Hägglund

Experter på gynekologi och immunförsvar

Angelica Lindén Hirschberg är överläkare och professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska Institutet. Hon är sedan många år resursperson för SOK och stöttar SOK:s hälsoteam samt aktiva och tränare inom området kvinnors träning och kvinnors hälsa.

– Kvinnor och idrott är ett snabbt växande forskningsområde av stor betydelse för idrottsaktiva kvinnor på alla nivåer. Ökade kunskaper om träning i relation till menscykeln och användning av hormonella preventivmedel behövs för att kunna ge tydligare individuella rekommendationer till idrottarna, säger Lindén Hirschberg.

Immunologen och biträdande professorn vid Karolinska Institutet, Petter Brodin, hoppas att det utökade samarbetet med SOK inte bara ska ge friskare idrottare utan också bidra till viktiga pusselbitar i forskningen om immunförsvaret.

– Immunförsvaret deltar i nästan allt, men varför det varierar så mycket mellan individer vet vi exempelvis inte så mycket om, säger Brodin.

Brodin kommer också att stötta SOK:s hälsoteam med de idrottare som återhämtar sig efter att ha varit sjuka i covid-19.

Specialmottagning och forskning

Mats Jensen-Urstad, professor i kardiologi vid Karolinska Institutet, kommer att bistå SOK med sin expertis på flera sätt.

– Förutom min rådgivande roll i SOK:s medicinska vetenskapliga råd så kommer vi på kardiologen att ha en hjärtmottagning som blir en specialmottagning för både olympier och andra idrottare, förklarar Jensen-Urstad.

Håkan Westerblad är professor i muskelfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Håkans forskning studerar cellulära mekanismer för skelettmuskeltrötthet, återhämtning och anpassning till träning. Westerblads expertis kommer nu att komma tränare och aktiva till del.

– För att verifiera relevansen av resultat från basala studier så är det viktigt att det utförs parallella studier på försökspersoner, bland annat toppidrottare under fysiskt arbete, säger Westerblad..

Martin HäggIund, professor i fysioterapi vid Linköpings Universitet, kommer också att finnas i rådet. Förutom den rådgivande rollen så ingår även utveckling av nytt system för skade- och sjukdomsregistrering.

– Det är långsiktigt viktigt för att säkerställa aktivas hälsa. Det är grunden för analys av riskfaktorer hos idrottare och omgivning, samt ger möjlighet till träffsäkra förebyggande åtgärder och minskning av negativa följdeffekter, säger Hägglund.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper