Andreas Almqvist, Filip Larsen, Carl-Johan Boraxbekk, Katarina Steding-Ehrenborg, Eric Hamrin Senorski och Anna Melin ingår i SOK:s satsning på forskare.

Publicerad 16 augusti 2021

SOK satsar på forskare

SOK fortsätter satsningen på forskning och utveckling (FoU) med att ge stöd till, och utöka samarbetet med sex starka svenska idrottsforskare. De utvalda kommer från och med hösten 2021 att ingå i ett nytt tvåårigt utvecklingsprogram för seniora idrottsforskare inom ramen för Olympisk Offensiv.

- Syftet med satsningen är att stötta framtida ledare inom aktivitetsnära forskning och prestationsidrott. Målet är att få mer samspel i FoU-arbetet och inriktning till nytta för tränare och aktiva inom SOK:s Topp- och Talangprogram, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Utvecklingsprogrammet innehåller bland annat följande moment: en specialanpassad ledarskapsutbildning, tvärvetenskapligt utbyte med ledande forskare, samarbete med tränare till aktiva i SOK:s Topp- och Talang.

De sex idrottsforskare som inledningsvis får möjlighet att delta i utvecklingsprogrammet inom Olympisk Offensiv är:

  • Docent Filip Larsen, Gymnastik- och idrottshögskolan: Fysiologi-muskel/nutrition.
  • Docent Katarina Steding-Ehrenborg, Lunds universitet: Fysiologi-hjärta.
  • Docent Anna Melin, Linnéuniversitetet: Nutrition-hälsa.
  • Docent Eric Hamrin Senorski, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet: Idrottsmedicin-fysioterapi.
  • Professor Carl-Johan Boraxbekk – Umeå universitet/Köpenhamns universitet: Kognitiv Neurovetenskap-hjärna.
  • Professor Andreas Almqvist, Luleå tekniska universitet: Teknologi-material/utrustning.
FoU

Partners

Huvudsponsorer, logotyper