Stockholm är fortfarande kandidat till OS och Paralympics 2026. Foto: SOK

Publicerad 12 oktober 2018

Kommentarer till Stockholms blågröna Allians uttalande om OS 2026


- Vi är nöjda med att Stockholm Stad tydligt sagt att de inte är emot att vara värdstad för ett OS. Vi beklagar samtidigt att Stockholm Stad nu har signalerat att de inte har tillräckliga underlag för att nu kunna säga ja till vinter-OS och Paralympics 2026. Vi vill därför förtydliga att Stockholms Stads åtaganden i OS och Paralympics inte inbegriper några ekonomiska garantier eller andra direkta ekonomiska åtaganden. OS-budgeten för genomförandet är helt privatfinansierad och där finns dessutom en buffert på en miljard kronor, säger Mats Årjes, SOK:s ordförande.

Richard Brisius vd för SOK:s OS-bolag säger:

- Ny fakta finns kring vad Agenda 2020 egentligen innebär för ett vinter-OS och Paralympics och de ekonomiska förutsättningarna är helt annorlunda än de varit tidigare. Budgeten för att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 i Sverige är inte på samma nivåer som det har varit tidigare. Vår budget är den lägsta på 30 år. Det vi ber Stockholm stad om är bara följande: Ett samarbete runt praktiska evenemangsfrågor för att kunna arrangera ett vinter-OS och Paralympics som kan heta Stockholm 2026. Därför vill vi ta upp denna diskussion med det nya styret i Stockholms Stad för att säkerställa att de har tillräckliga underlag för ett beslut angående vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026.

- Det är inte så att vårt arrangemang kan ställas mot satsningar på skola, omsorg och välfärd. Vinterspelen i Stockholm kommer i stället att tillföra värden till stockholmarna eftersom finansieringen kommer från IOK och från själva arrangemanget, säger Peter Reinebo, SOK:s verksamhetschef.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper