Gyllene läge för Stockholm och Sverige att få arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Foto: SOK.

Publicerad 9 oktober 2018

Sverige och Stockholm kandidat till OS och Paralympics 2026

Internationella Olympiska kommittén (IOK) röstade på tisdagen fram Sverige och Stockholm som en av tre kandidater till värdskapet för vinter-OS och Paralympics 2026. Det koncept som har fått IOK:s gillande inbegriper Stockholm som huvudort samt Åre, Falun och Sigulda i Lettland.

I sin rapport om Stockholm, som en av tre kandidatstäder, skriver IOK följande: Stockholm har presenterat en tilltalande kandidatur för att stå som värd för vinter-OS och Paralympics 2026. Stockholm är en modern huvudstad med historiska kvarter mitt i stadskärnan. Stockholm kommer att erbjuda arenor i stadens centrum som skulle kunna ge energifyllda tävlingar och lyfta upplevelsen av olympiska spel till nya nivåer. Svenskarna älskar vintersport och Sverige har mångårig erfarenhet av stora arrangemang samt väletablerade världscuparenor som är nödvändiga för att leverera lyckade spel. Stockholm har utvecklat ett olympiskt koncept, helt i linje med Agenda 2020/New Norm, som har identifierat stadens framtida behov och siktar på att förbättra livet för dess innevånare.

För idrottsrörelsen i Sverige är ett OS och Paralympics en möjlighet att stärka det förändringsarbetet som hela idrottsrörelsen är inne i. Visionen för svensk idrott handlar både om att vara internationellt konkurrenskraftig i många idrotter och att utveckla idrott hela livet. Med OS och Paralympics 2026 kan vi växla upp arbetet för att få fler medaljer och en ny syn på träning och tävling för att få så många som möjligt att idrotta. För att lyckas med detta är det nödvändigt med en bred politisk uppbackning och ett ökat stöd så att de olympiska och paralympiska spelen kan skapa mervärden för idrotten.

I Riksidrottsförbundets strategi för internationella evenemang som tagits fram tillsammans med besöksnäringen finns tydliga mål att Sverige år 2025 ska ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. Därför är det självklart för idrotten att ett OS och Paralympics i Sverige 2026 ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart på en nivå som skapar ett internationellt föredöme. Detta arbete har redan startat då hållbarhet är centralt och bärande i vårt koncept, bland annat genom samverkan med civilsamhällsorganisationer och andra intressenter.

IOK har presenterat förbättrade förutsättningar för värdskap för vinterspelen 2026. Bland annat ingår ett bidrag från IOK om närmare nio miljarder kronor, vilket för svenska förhållanden är unikt stort. Detta bidrag täcker majoriteten av den totala genomförandebudgeten. Den kvarvarande delen täcks av biljettförsäljningen och kommersiella intäkter.

IOK:s nya riktlinjer kräver att spelen genomförs hållbart och att existerande anläggningar används i så stor utsträckning som möjligt. Dessa krav på arrangerande orter och länder passar de svenska förhållandena väl, då vi redan har det mesta av vad som krävs i fråga om anläggningar och infrastruktur.

Hela arbetet med OS och Paralympics drivs gemensamt av Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté. Den gemensamma plattformen är att satsningen ska komma hela den svenska idrotten till del och att alla delar av idrottsrörelsen behöver samverka för att nå dit.

För mer information kontakta:

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, 070-626 46 06

Mats Årjes, ordförande Sveriges Olympiska Kommitté, 08-402 68 00 

Margareta Israelsson, ordförande Sveriges Paralympiska Kommitté, 070-671 04 40

Richard Brisius, vd för OS- och Paralympics 2026-bolaget, 073-347 24 50

IOK:s utskick om de andra kandidatstäderna:

Calgary

Staden andas arvet efter spelen 1988 och kan optimalt använda existerande arenor under 2026. Calgary har värdefull erfarenhet och expertis av att arrangera vintersporttävlingar och stora evenemang. Staden, provinsen och folket älskar vintersport. I dialog med IOK har Calgary utvecklat ett koncept och en vision som passar den nya eran med Agenda 2020/New Norm likväl som stadens långsiktiga mål.

Milano/Cortina d’Ampezzo

Milano och Cortina d’Ampezzo kan kombinera fördelarna med en stor europeisk stad och en populär bergsregion i de italienska Alperna. Kandidaturen drar nytta av regionens starka vintersporthistoria, tradition och erfarenhet, liksom italienarnas kärlek och passion för idrott. Projektet kan dra nytta av den ekonomiska styrkan som finns i den norra delen av Italien. Medan planeringen är på ett tidigt stadium, så har projektet potential att uppnå de långsiktiga mål som finns för staden och regionen i linje med Agenda 2020/New Norm.

Här går det att läsa hela IOK:s rapport om kandidatstäderna: Rapporten Länk till annan webbplats.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper